👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikhistoria åk 9, vt 21

Skapad 2019-08-28 08:09 i Långsjöskolan Norrtälje
Beskrivning av arbetsområdet musikhistoria i åk 9, cirka 7 lektioner.
Grundskola 9 Musik
LPP arbetsområde musikhistoria årskurs 9. Fördjupningsarbete i musikhistoria/genrekunskap.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

Målen är att:

Eleverna ska få fördjupad kunskap om olika musikgenres. 

Eleverna övar på att söka information och välja ut relevant information.

Eleverna övar på att arbeta med digitala verktyg.

Eleverna har möjlighet att öva sin förmåga att samarbeta.

Eleverna övar sin förmåga att redovisa muntligt inför varandra.

Eleverna har möjlighet att öva på att sjunga och spela.

 

Så tränas dessa förmågor:

Ta del av lärarens genomgångar för att få en förståelse för ämnet och djupare kunskap

Söka och välja ut relevant information om en genre och en artist, i grupp/individuellt.

Utforma och förbereda en muntlig presentation.

Öva och sedan redovisa arbetet för varandra.

Undervisningen

Inledningsvis kommer vi tillsammans prata om musikens utveckling. Under de tre följande lektionerna ska ni i grupper/individuellt fördjupa er i en genre och en artist. Detta gör ni genom att samla fakta med hjälp av böcker och Internet. Ni ska förbereda en muntlig presentation av ert arbete för resten av klassen. Det kan vara en Power-point eller en mer traditionell redovisning. De muntliga presentationerna går av stapeln i vecka . Följande punkter ska vara med:

 • Var kommer musiken ursprungligen från? Hur började den? Leta intressant fakta om bakgrunden.
 • Vad används för instrument? Beskriv instrumenten.
 • Finns någon speciell dans kopplad till den här genren?
 • Vad är det för tema i sångerna? Vad handlar musiktexterna om? Vad har musiken för budskap?
 • Vad har musiken för roll i samhället?
 • Välj en artist i er genre som ni berättar lite mer om.
 • Ha med musikexempel i er presentation eller spela/sjung själva
 • Vad tycker du/ni i gruppen om musiken?
 • Lämna in en lista över era källor till mig.
 • Presentationen bör vara minst cirka 5-10 minuter.

Bedömning

Jag bedömer:

Arbetsgång/samarbetsförmågan i grupperna.

Innehållet i den muntliga presentationen.

Hur ni framför er presentation. 

Uppgifter

 • Inlämning av uppgiften

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Världsmusik

1
2
3
Arbetsgång
Kan samarbeta och ta ansvar för sin arbetsinsats i gruppen.
Bra på att samarbeta och tar ett stort ansvar för gruppens arbete.
Samarbetar på ett utmärkt sätt, har god framförhållning och tar ett stort ansvar.
Innehåll
Du känner till något om musik från din genre samt hur musiken låter.
Du har stor kännedom om musik från din genre och du kan berätta om instrument, artister och på ett tydligt sätt visa hur musiken låter.
Du är välorienterad i musik från din genre vad gäller instrument, artister och du kan på ett bra sätt visa hur musiken låter, t.ex. genom att själv musicera. Du kan förklara musikens roll i samhället.
Framförande
Läser mycket innantill utan kontakt med publiken.
Läser delvis utantill och har kontakt med publiken. Använder er av visuella hjälpmedel på ett genomtänkt sätt.
Talar obehindrat och har bra kontakt med publiken. Använder er av visuella hjälpmedel på ett genomtänkt sätt för att förstärka förståelsen.