Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi NOH05C2

Skapad 2019-08-28 09:13 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 8 Biologi
Det här avsnittet av biologin är tänkt att ge dig sådana kunskaper om vår natur, så att du kan redogöra för hur olika förändringar påverkar djur och växter i ekosystemen, och hur människan påverkar naturen. Då kan du också veta hur du kan arbeta mot en ekologisk hållbar utveckling och ta ställning till olika beslut i samhället eller ditt vardagsliv, t ex vilken bil man ska köpa, var och hur man bygger sitt hus

Innehåll

Ämne: Biologi
Arbetsområde: Ekologi och ekosystem

Det här avsnittet av biologin är tänkt att ge dig sådana kunskaper om vår natur, så att du kan redogöra för hur olika förändringar påverkar djur och växter i ekosystemen, och hur människan påverkar naturen. Då kan du också veta hur du kan arbeta mot en ekologisk hållbar utveckling och ta ställning till olika beslut i samhället eller ditt vardagsliv, t ex vilken bil man ska köpa, var och hur man bygger sitt hus.

Konkreta mål:

När vi är klara med detta ska du veta vad som menas med
- ekologi
- ekosystem, vad som är den levande och den inte levande delen i ekosystemet
- fotosyntes och cellandning
- producenter och konsumenter av olika slag, toppkonsument, nedbrytare
- kretslopp, energikedjor (näringskedja), energivävar (näringsvävar)
- näringspyramider, anrikning
- ekosystemtjänster
- växt- och djursamhälle
- organism, arter, population, habitat, biocenos, konkurrens, biologisk mångfald, ekologisk nisch, biotiska och abiotiska faktorer, 
- försurning, övergödning, algblomning

Du ska också ha gjort en fördjupningsuppgift, där du har skapat en näringsväv utifrån en plats som du besöker.
Denna näringsväv ska du kunna resonera runt och jämföra med andra ekosystem, både i Sverige och världen.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 -  hantera fakta och använda den i dina förklaringar.
 -  beskriva hur ”ditt” ekosystem fungerar och påverkas i olika situationer.
 -  föra resonemang om vad som påverkar ekosystem och vad som är viktigt för en hållbar               utveckling.

Undervisning:

Vi börjar med att gå igenom vad som menas med de olika viktiga begreppen. Vi lär oss detta genom att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, ta reda på svaren till frågor med hjälp av boken och se på film, vi kommer att träna på att lära oss ta reda på vad olika djur äter, att hitta egna näringskedjor och näringsvävar och att koppla ihop detta och träna på att föra resonemang om hur ett ekosystem påverkas av olika faktorer, t ex väder eller människans påverkan. På något sätt ska du visa hur du har förstått dessa begrepp.
Dessutom ska du genomföra en fördjupningsuppgift, där du undersöker ett ekosystem i vår närhet, och gör en näringsväv över det. Utifrån näringsväven, ska du föra resonemang om vad som kan hända här och du ska kunna jämföra den med andra ekosystem.

Källor:
Puls Biologi, äldre läroböcker, biotopfaktablad, bestämningsböcker, www.ungafakta.nu, www.entomologi.se, www.bioresurs.uu.se/myller/skog/skogfakta1.htm, www.nrm.se

 

Kunskapskrav för betyget E/C/A i slutet av årskurs 9

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del/ utvecklade och relativt väl/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak/ relativt väl/väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla/utvecklade/välutvecklade texter och andra framställningar med viss/relativt god/god anpassning till syfte och målgrupp.

Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara förhållandevis komplexa/komplexa ekologiska samband och ger exempel på/förklarar och visar på samband kring/förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp. Dessutom för eleven enkla och till viss del/ utvecklade och relativt väl/välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på/visar på fördelar och begränsningar hos/visar ur olika perspek­tiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.

Uppgifter

 • Ekologi och ekosystem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: