Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superspännande! (Berättande text)

Skapad 2019-08-28 09:50 i Vinsta grundskola östra Stockholm Grundskolor
I arbetsområdet med berättande text får eleverna lära sig texttypens struktur, innehåll och språkliga drag.
Grundskola 5 Svenska
Berättande texter skrivs oftast för att underhålla, roa eller förmedla något budskap. Exempel på berättande texter är fabler, sagor, äventyrsberättelser, fantasy, deckare, science fiction m.m. Eleverna tränar på att identifiera vad som gör en berättelse spännande. De läser spännande berättelser och skriver egna. Vi lär oss bland annat mer om sambandsord, adverb, prepositioner och textens olika delar.

Innehåll

Planering i svenska – Tema: Superspännande!

Vecka: 35-43

 

 

Innehåll

Vi kommer att arbeta med hur en berättande text är uppbyggd, med inledning och en serie händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop texten. Eleverna ska lära sig att använda språket för att skapa levande miljöer och bygga upp stämning.

 

Mål

Jag ska lära mig att skriva en text som

 

·         är begriplig och har en röd tråd

·         har ett varierat språk med korrekt meningsbyggnad och tempus

·         är konsekvent skriven i förstaperson

·         innehåller dialoger

·        gestaltande miljö- och personbeskrivningar

 

Arbetsformer

Så här ska jag öva för att lära mig:

·         Genomgångar där jag lyssnar och deltar aktivt genom att ställa frågor

·         Jag skriver en kapitelbok där varje kapitel har en särskild inriktning (t.ex. dialoger, miljöbeskrivningar etc.)

·         Arbete i läromedlet ZickZack

·         Vi läser texter, ser på filmer och gör andra övningar i klassrummet.

 

Bedömning

·         Bedömning sker löpande när du deltar i aktiviteterna som beskrivs ovan.

·         Din kapitelbok bedöms efter en matris där det du ska kunna framgår (vi går igenom i klassrummet)

Matriser

Sv
Zick Zack Skrivrummets skrivutvecklingsmatris: Berättande texter

På god väg
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Röd tråd
Texten är begriplig men den ”röda tråden” är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig ”röd tråd”.
Texten har ett relativt tydligt innehåll, med utvecklad handling och ”röd tråd”.
Ordval och meningsbyggnad:
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt men med liten variation.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras (både vad gäller längd och sätt att inleda meningarna), med avsikt att skapa spänning och tempoväxling.
Första/tredje person:
Byter inkonsekvent mellan tredje person till första person.
Skriver oftast i första eller tredje person, men inte konsekvent.
Skiftar på ett korrekt sätt mellan första eller tredje person.
Direkt och indirekt tal:
Återger sällan direkt tal.
Återger tal ibland. Börjar använda riktig interpunktion i dialoger.
Använder dialoger på ett för sammanhanget passande och korrekt sätt.
Tempus:
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Miljö- och personbeskrivningar
Texten innehåller inga eller få gestaltande beskrivningar
Texten innehåller enkla gestaltande beskrivningar
Texten innehåller gestaltande beskrivningar av olika slag
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: