Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text Läsa - Tala - Skriva

Skapad 2019-08-28 09:56 i Hallenskolan Mölndals Stad
Grundskola F – 9 Svenska
Har du någon gång läst en bok som varit så bra att du inte kunnat lägga ifrån dig boken? Då har du verkligen haft en läsupplevelse. Men vilka knep använder författare för att fånga sina läsare? Du ska träna på person- och miljöbeskrivningar. Du ska också träna på att beskriva känslor och stämningar. I detta arbete kommer du att träna författarknep, välja och läsa en bok, redovisa ditt arbete för klassen och slutligen skriva en egen skräcknovell. Arbetet pågår under veckor 35-43.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
    Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text Läsa - Tala - Skriva

Har ännu inte ej nått godkänd nivå.
E
C
A
Läsa
* Läsa berättande text med flyt och god läsförståelse * Förstå hur författare bygger upp miljö- och personbeskrivningar * Förstå hur man använder sig av dialoger i texter
  • Sv  4-6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt. Genom att samtala om texten på ett fungerande sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. Genom att föra utvecklade samtal om texten visar eleven god läsförståelse.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Genom att föra välutvecklade samtal om texten visar eleven mycket god läsförståelse.
Tala
* Planera och genomföra en muntlig redovisning * Använda bilder och/eller digitala medier när jag redovisar *Anpassa språket till dem som lyssnar
  • Sv  4-6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med i relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Skriva
* Planera och skriva en skräcknovell (hot ska framgå, händelser, vändpunkt och slut) * Använda beskrivande språk med miljö- och personbeskrivningar * Använda dialoger * Skriva och stava rätt
  • Sv  4-6
  • Sv  4-6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: