Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden; bronsåldern & järnåldern

Skapad 2019-08-28 10:29 i Hedekas skola Munkedal
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi skall arbeta med bronsåldern och järnåldern. Vi kommer att lära oss om de olika epokerna och därmed få kunskap om vad som kännetecknar dem samt hur livet kunde vara på den tiden. Du kommer att få lära dig vissa tidstypiska begrepp samt lära dig att läsa av en tidslinje.

Innehåll

Syfte

Syftet med kommande arbetsområdet är att få kunskap om bronsåldern och järnåldern och vad som kännetecknar de olika epokerna. Du skall efter avslutat arbetsområde ha kännedom om hur livet såg ut på den tiden samt vad som var specifikt för de olika tidsåldrarna

 Arbetssätt

 • Vi kommer att se på film
 • Läsa texter
 • Grupparbete där gruppen gemensamt söker information kring det valda arbetsområdet, både med hjälp av biblioteket och datorn
 • Författa en kortare faktatext inom det valda arbetsområdet tillsammans med några kamrater
 • Några praktiska arbetsmoment där vi skapar olika tidstypiska detaljer/föremål

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna;

 • Delge fakta kring de olika epokerna och kunna delge vad som är specifikt för både bronsåldern och järnåldern
 • Aktivt delta i diskussioner
 • Kunna göra enkla jämförelser och delge dina reflektioner kring dina slutsatser
 • Avläsa en tidslinje och ha kännedom om vart de olika tidsepokerna befinner sig på en tidslinje
 • Förklara några tidstypiska begrepp 
 • Delge dina kunskaper genom att skriva en enklare faktatext

 

  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: