👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BV 4 Chapitre 1 - Les vacances en Suède, c'est le pied !

Skapad 2019-08-28 10:53 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi läser om och lyssnar på franska ungdomars besök i Sverige och tränar på att berätta om Sverige.

Innehåll

Les vacances en Suède, c'est le pied !

Vi läser och lyssnar på:

 • texten Les vacances en Suède, c'est le pied !

Vi arbetar med texten genom att översätta dem, återberätta samt arbeta med läsförståelseövningar i övningsboken.

Vi arbetar med ord och fraser för att skriftligt och muntligt kunna:

 • berätta om Sverige
  • mat
  • geografi
  • traditioner

Vi arbetar med följande grammatik för korrekt kunna använda 

 • reflexiva verb (jag lägger mig, jag kammar mig etc)
 • passé composé med avoir (jag har rest, jag har sett etc)
Bedömningsunderlag:
 • muntligt genom kunna berätta om en svensk tradition
 • skriftligt - berätta om en eller två svenska traditioner (i diagnos
 • genom en diagnos - i diagnosen ingår
  • hörförståelse
  • läsförståelse (en utbytesstudent berättar)
  • ordförståelse (placera in rätt fraser i mening)
  • verben p.c. och reflexiva

Matriser

M2
Diagnos Les vacances en Suède

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet eller delar av tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen.
Arbetsområdets vokabulär
Du har lärt dig en del ord och fraser kan till viss del använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta orden och fraserna och använder dem huvudsakligen korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta orden och fraserna och använder dem korrekt i meningar.
Verbanvändning
Presens av reflexiva verb samt perfekt (p.c.)
Du har lärt dig en del former och kan till viss del använda dem korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta formerna och använder dem huvudsakligen korrekt i meningar.
Du har lärt dig de flesta formerna och använda dem korrekt i meningar.
Skriva
Om en svensk eller annan tradition
Du formulerar dig enkelt och begripligt med enstaka fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du beskriver relativt utförligt.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du beskriver utförligt.