Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Café Beethoven

Skapad 2019-08-28 12:44 i Björkåsskolan Grundskolor
Zick Zack skrivrummet åk6, Café Beethoven
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Om du ska öppna ett café måste du kunna presentera verksamheten, marknadsföra dig, hitta personal, skriva instruktioner och mycket annat. Det innebär att du måste kunna läsa och skriva många olika typer av texter. I kapitlet Café Beethoven kommer vi att repetera och utveckla denna förmåga under höstterminen.

Innehåll

Innehåll

Du ska lära dig att anpassa olika texter efter situation och mottagare. Detta innebär att ...

 • kunna känna igen olika texttyper och den uppbyggnad som utmärker dem
 • förstå syftet med olika texttyper
 • känna igen de språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna
 • utveckla din förmåga att laborera med grammatik


Arbetssätt

Vi arbetar med boken Zick Zack, Skrivrummet och kapitlet Café Beethoven (texttyper) samt Greppa språket.

Vi repeterar olika texttyper som vi har lärt oss i åk 4 och 5 (återberättande, instruerande, argumenterande, förklarande, beskrivande texter).

Vi lär oss hur vi kan utveckla och variera vårt språk med hjälp av olika grammatiska strukturer. Vi läser och diskuterar, lär oss nya ord och begrepp.

Vi kommer att arbeta tillsammans i helklass, i mindre grupper/par och enskilt både med att diskutera, analysera och producera texter. 

 

Bedömning

 • Genom ditt arbete under lektionerna, enskilt och i grupp
 • Genom ditt engagemang under diskussioner i helklass eller grupp
 • Genom de individuellt skriva texterna i matrisen nedan. Bedömningen kommer att uppdateras allt eftersom du skriver nya texter. 

Uppgifter

 • Återberättande text

 • Återberättande text

 • Argumenterande text, reklam

 • Instruerande text

 • Instruerande text

 • Argumenterande text, reklam

 • Argumenterande text, klagobrevet

 • Argumenterande text, klagobrevet

 • Förklarande text

 • Berättande text

 • Beskrivande jämförande text

 • Beskrivande jämförande text

 • Förklarande text

 • Berättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Heja ämnesmatris svenska

Svenska 4-6

På väg att nå en grundläggande nivå.
Har grundläggande förmåga.
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Skriva
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Skriva berättelser
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva utvecklade texter med enkla beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Faktatexter
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder begrepp som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Förstärka budskap
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Textrespons
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: