Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra promenader

Skapad 2019-08-28 13:11 i Tegelbrukets förskola OLD Svedala
Förskola
En gång i veckan ska vi på Tegelstenen komma i väg på en promenad i vår närmiljö.

Innehåll

Nuläge

Vi försöker att gå på promenad en gång i veckan. Ställen som vi oftast besöker är lekplatser i vårt närområde. Där kan vi utforska vår omgivning och se vad vi hittar för intressanta saker. Vi kommer också att gå på promenader i närområdet för att utforska vad som finns omkring oss, som ex djur, natur, bibliotek. En gång i veckan ska vi träna på att gå två och två i led på en promenad, vi kommer att ha hjälp av ett promenadband.

Mål

Vårt mål är att utforska djur och natur i vårt närområde. Att tillsammans ta oss ut och upptäcka vår omvärld på ett säkert sätt. Vi tränar på att gå tillsammans så att vi kan gå längre sträckor framöver.

Syfte

 Under promenader utvecklar barnen sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, ta ansvar för gemensamma regler, nyfikenhet att upptäcka och leka i både  planerad miljö och i naturmiljö. 

Barnen tränar sin grovmotorik på ett naturligt.

Förmågor som barnen kan utveckla under promenader:

- förmåga att orientera sig i tid och rum i utemiljöer

-förmåga att forma, konstruera och nyttja utematerial

-ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö

-förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp

-kunnande om växter och djur

-de äldsta barnen ska vara goda förebilder för de yngre

 Genomförande

 • Alla barn tar på sig reflexvästar.
 • Promenadrep används som hjälp vid behov
 • Ta med utflyktsväskan med frukt och första hjälpen lådan.
 • Vi har en fruktstund på promenaden. Under promenader diskuterar vi det barnen ser, hör och känner. Vi använder oss av våra sinnen för att utforska vår närmiljö.

 • På lekplatser tränar vi grovmotoriken på ett naturligt och enkelt sätt. Vi springer, hoppar och leker tillsammans. 

 • I bymiljö tränar vi på hur vi ska agera när det kommer bilar, mopeder, cyklar eller andra möten på vår vandring. Vi tränar på hur vi gör när vi ska gå över vägen. Vi tränar även på hur vi går på övergångsställen och gångvägar.

 

Dokumentation under lärprocessen

Vi använder oss av kamera och iPad för att dokumentera under promenaden.

Ansvar

Arbetslaget ansvarar för dokumentation och uppföljning.

Uppföljning

Vad ser vi för lärande och kunskaper?

- Hur kopplar vi tillbaka till barnen?

- Hur går vi vidare?

- Resultat: Varför blev det som det blev?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: