Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Répétition et Chapitre 4a, 4b

Skapad 2019-08-28 13:23 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi inleder terminen med att repetera viktiga grundläggande grammatiska moment. Efter det arbetar vi vidare med kapitel 4a och 4b i boken. I dessa kapitel kommer vi att lära oss namnen på kroppsdelar samt hur man beskriver sitt eget och andras utseende.

Innehåll

Innehåll/detta lär vi oss

·         Kroppsdelar

·         Au, à la, à l’, aux

·         Verbet comprendre (att förstå) i presens och passé composé

·         Ord och fraser som beskriver hur någon ser ut

·         Genitiv

·         Komparation av adjektiv

 

Inför provet torsdag 3 oktober övar du på:

·         Kroppsdelar                                  (TB sid. 71)

·         Berätta var man har ont (au, à la, à l’, aux) (TB sid 70)

·         Verbet comprendre                      (Tb sid 70)

·         Personbeskrivning,                       (Tb sid 75)

·         Komparation av adjektiv (Tb sid 74) (TB sid 101)

·         Öva även på att läsa och översätta texterna ”Malades” (sid 68-69 Tb) och ”L’expo” (sid 72-73 Tb)

 

 

 

Syfte/förmågor: Du får möjlighet att utveckla din förmåga att:

*förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

*formulera dig och kommunicera i tal och skrift

*använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

 

Arbetssätt:

Vi kommer att använda läroboken, sidorna 67-77 i Textboken samt sidorna 116-139 i Övningsboken. Vi kommer att varva genomgångar med eget arbete i grupp eller enskilt. Ibland använder vi datorer för att arbeta med övningsmästaren, Quizlet. Ibland ser vi ett videoklipp som är kopplat till temat vi arbetar med.

 

Du kommer att göra ett prov på kapitel 4a och 4b på torsdagen den 3 oktober.

Läxor ges från torsdag till torsdag.  (Se veckoplaneringen!)

 

 

 

 

 

 

 

Veckoplanering år 9

 

Vecka/Semaine

Måndag/Lundi

Tisdag/Mardi

Torsdag/Jeudi

34

---

----

Bienvenue!

Material

Intro

Repetition

 

 

35

Repetition

*Personliga pronomen

*Regelbundna verb i presen

*Être, avoir, aller, faire i presens

*Negationer

 

 

 

Repetition.

*Possessiva pronomen

*Demonstrativa pronomen

*Genitiv

*Futur proche

Repetition

*Passé composé med avoir

 

Läxa till torsdag v. 36:

Kunna:

*Regelbundna verb i presens.

*Être, avoir, aller i presens

*Negationer

*Possessiva pronomen

*Futur proche

 

 

36

Intro chapitre 4a

*Kroppsdelar

*verbet comprendre

* au, à la, à l’, aux

4a

4a

Läxa till torsdag v. 38:

 

Öva på att läsa och översätta texten sid 68-69 TB

Kroppsdelar sid 71 TB

 

 

37

Studiedag

Träningsdag i Vällingbyhallen

Gröna Lund

38

4a

Utvecklingssamtal

4a

Läxa till torsdag v. 39:

Personbeskrivning sid 75TB

 

39

Intro chapitre 4b

*personbeskrivning

*genitiv

*komparation av adjektiv

4b

4b

40

4b

Rep. prov

Prov kapitel 4a och 4b

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: