Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Människokroppen

Skapad 2019-08-28 13:36 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Planering för området cellen och kroppens organsystem
Grundskola 8 Biologi
Varför andas vi? Varför behöver vi äta och dricka? Vi lär oss om cellen, andning, blod och blodomlopp, matspjälkning, immunförsvar, huden och rörelseorganen.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med de här kapitlen ska du kunna:

Cellens olika delar och dess funktioner.
Förklara hur människans andningssystem fungerar samt var gasutbytet sker.
Hur stora och lilla blodomloppet fungerar samt blodets sammansättning.
Förklara immunförsvaret.
Förklara hur matspjälkningen går till.
Varför det vi äter påverkar hur vi mår.
Förklara hur huden är uppbyggd.
Hur rörelseorganen fungerar.

Litteratur

Titano Biologi

Presentationer

NE

Uppgifter

 • NO-prov del 2 Människokroppen, vecka 42

 • NO-prov del 2 Människokroppen, vecka 42

 • Presentation blodomloppet

 • Skriftligt prov- Människokroppen

 • Skriftligt prov- Människokroppen

 • Titano Biologi -utdrag

 • Repetera i biologi (kroppen)

 • Läxförhör skelett och muskler

 • Extra biologiuppgift istället för lektion 23/2

 • NO-lektion fredag 12/1

 • Skissfilm om hjärtat, läxa att spela in

 • Läxa: Se film om cellen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
NO-matris Människokroppen

F
E
C
A
Ta ställning
Kan skilja fakta från värderingar i hälsofrågor. Tar ställning i frågor och beskriver tänkbara konsekvenser med...
Eleven kan inte skilja på fakta och värderingar.
enkla motiveringar
utvecklade motiveringar
välutvecklade motiveringar
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussioner ställer eleven frågor och framför/bemöter åsikter
Eleven kan ej framföra sina egna åsikter eller ta ställning i frågor som rör människokroppen och i hälsofrågor.
med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
med hjälp av sina faktakunskaper på ett sätt som för diskussionen framåt.
med hjälp av sina faktakunskaper, med ytterligare fakta eller nya perspektiv, på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Formulerar egna frågeställningar samt jämföra resultatet med frågeställningarna och koppla till biologiska/kemiska/ fysikaliska modeller
Eleven klarar ej att formulera en frågeställning.
Eleven bidrar med idéer när elever och lärare formulerar en frågeställning tillsammans.
Eleven bidrar med idéer när elever och lärare formulerar en frågeställning tillsammans.
Eleven formulerar enkla frågeställningar som går att undersöka.
Genomföra en laboration
Eleven kan ej genomföra en laboration.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver kontinuerligt stöd av lärare eller av detaljerade instruktioner.
Eleven kan genomföra en undersökning från början till slut, men kräver visst stöd av lärare, instruktioner eller kamrater.
Eleven kan genomföra en undersökning självständigt från början till slut. Eleven genomför undersökningen på ett systematiskt och noggrant sätt, så att resultaten blir tillförlitliga.
Tolka resultaten
Eleven kan inte tolka sina resultat.
Eleven använder endast en begränsad mängd av efterfrågad data för att tolka resultaten. Eleven kan jämföra resultaten från undersökningen med sin hypotes.
Eleven använder alla relevanta insamlade data för att tolka resultaten. Eleven jämför resultaten med sin hypotes och drar slutsatser i linje med data.
Dessutom tolka sina data i förhållande till modeller och teorier.
Resultatens rimlighet
Är laborationens resultat rimliga, och kan man föreslå förbättringar av undersökningen?
Eleven resonerar inte om rimligheten, ger inga förslag på förbättring.
Eleven har enkla resonemang om rimlighet, kan med hjälp ge förslag på förbättringar.
Eleven har utvecklade resonemang om rimlighet, ger förslag på förbättringar.
Eleven har välutvecklade resonemang om rimlighet i relation till felkällor, ger förslag på förbättringar och nya frågeställningar att undersöka.
Dokumentera en laboration
Eleven kan ej dokumentera en laboration/skriva en laborationsrapport
Eleven kan, med detaljerade instruktioner, presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven använder företrädesvis vardagligt språk för att presentera sin undersökning.
Eleven kan, med visst stöd av instruktioner presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven blandar naturvetenskapliga och vardagliga begrepp i presentationen av sin undersökning och vilka resultat som uppnåtts
Eleven kan presentera genomförandet av en undersökning, vilka resultat som uppnåtts samt vilka slutsatser som dragits. Eleven kan presentera undersökningen med naturvetenskaplig terminologi. Eleven kan anpassa sin presentation till den typ av information som ska kommuniceras.
Använda begrepp, teorier och modeller
Eleven klarar ej att använda relevanta begrepp.
Eleven kan använda några av de begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa till viss del i rätt sammanhang.
Eleven kan förklara flera begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa oftast i rätt sammanhang.
Eleven använder och förklarar de relevanta begrepp, teorier och modeller som hör till avsnittet. Eleven använder dessa i rätt sammanhang.
Samband i människokroppen
Hur är resonemangen om hälsa och sjukdom, och sambanden som rör människokroppens byggnad och funktion?
Eleven kan inte redogöra för samband mellan kroppens byggnad och funktion, hälsa och sjukdom.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang. Visar på enkelt identifierbara samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Visar på förhållandevis komplexa samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Visar på komplexa samband.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: