Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MUSIKPLANERING HT 2019

Skapad 2019-08-28 13:41 i Vallonskolan Östhammar
Musiken påverkan på människan Hörseln Rösten Teori: noter Spel: med övning och inlärning av noter
Grundskola 6 – 9 Musik
MUSIKPLANERING HT 2019 Samma planering gäller för år 6-9, men undervisningen utförs på olika nivåer.

Innehåll


PLANERING 
 
Vecka 34-35 
Musikens påverkan, hörseln m.m. 
Presentation av höstterminens upplägg  
Genomgång och förklaring av betygskriterier  
Musikens påverkan på människan 
Hörseln och förebyggande av hörselskador  
 
Vecka 36-39 
Rösten 
Hur rösten fungerar och hur vi vårdar den  
Målbrottet  
Röstövningar 
Sång/rap 
Skriv en rap 
 
Vecka 40-43 
Teori och spel: 
Puls, rytm 
Taktarter 
Hur noter visar toners längd (notvärden) 
 
Vecka 45-51 
Teori och spel: 
Tonnamn 
Hur noter visar vilken ton man ska spela 
Tonarter (dur/moll) 
Skalor, ackord

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Eleven anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
  Mu  C 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: