Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TYSKA åk 6 (2019/2020)

Skapad 2019-08-28 14:16 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Tyska i årskurs 6 - de första smakproven på ett nytt språk.

Innehåll

Konkretiserade mål

Vilka förmågor ska tränas?

De förmågor som ska tränas i åk 6 är (anpassade till årskursen):

 • muntlig förmåga
 • skriftlig förmåga
 • läsförståelse
 • hörförståelse

Undervisningen

Hur ska förmågorna tränas?

Muntlig förmåga: genom deltagande i klassrumsövningar, par- eller gruppsamtal (dialoger). Exempel är att kunna berätta om sig själv och sin familj eller andra personer, tala om hur man mår, berätta i vilken månad något infaller, berätta vad man tycker om eller inte tycker om, tala om kläder m.m.

Skriftlig förmåga: genom deltagande i individuella uppgifter (även hemuppgifter) som lämnas in för bedömning. Exempel är att skriva om olika personer, återberätta i kort form om en text ur boken. Även stavning av glosor kommer in i denna del.

Läsförståelse: genom deltagande efter att klassen läst en text/dialog, till exempel att kunna svara på innehållsfrågor eller att kunna återberätta vad texten handlat om.

Hörförståelse: genom deltagande efter en avlyssnad text, till exempel genom att svara på innehållsfrågor eller att kunna återberätta vad texten handlat om.

Det är väldigt viktigt att varje elev är aktiv på lektionerna och kommer väl förberedd till varje lektionspass. Man ska ha med sig laddad dator, böcker och penna. 

Bedömning

Vad? Det som bedöms är dels den muntliga insatsen på lektioner, genom besvarande av frågor, deltagande i samtal osv. Sedan bedöms också uppgifter som lämnas in i skriftlig form, t.ex läxförhör eller gjorda uppgifter. Vi kommer att ha ett prov på de första tre kapitlen i boken på onsdagen i vecka 43. Resultatet på detta kommer i en egen matris.

När? Bedömning sker kontinuerligt i matrisen nedan under terminens gång. Dessa är självklart inte ifyllda från början, men bedömning kommer. Andra delar får nya bedömningar när det skett en förändring. Det kan också tillkomma matriser på enskilda uppgifter eller prov.

Betyg? Bedömning i form av betyg förekommer redan nu till terminsavslutningen. Bedömningen här nedan ger information om vilka styrkor och svagheter man har så att man kan arbeta på att skapa en så stabil grund i tyskan som möjligt inför högstadiet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Sånger och ramsor.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6

Matriser

M2
Tyska åk 6 - kunskapskraven

RECEPTION

Förmågan att förstå innehållet när man läser eller lyssnar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vad du förstår
Du kan förstå... ...i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
...vanliga, enkla ord och fraser...
...enkla ord och fraser...
...det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer...
Visa förståelse av innehåll
Du visar din förståelse genom att i... ...kommentera innehållet
...mycket enkel form...
...mycket enkel form...
...enkel form...
Förstå budskap och instruktioner
Du visar din förståelse genom att... ...agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
...med godtagbart resultat...
...tillfredsställande resultat...
...gott resultat ...
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av... ...för lyssnande.
...någon strategi...
...någon strategi...
...någon strategi...

PRODUKTION

Förmågan att kunna uttrycka sig själv muntligt eller skriftligt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera dig muntligt
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera dig... ...vanliga ord och fraser.
...mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka...
...mycket enkelt och begripligt med...
...enkelt och relativt tydligt med...
Formulera dig skriftligt
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig... ...vanliga ord och fraser.
...mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka...
...mycket enkelt och begripligt med...
...enkelt och relativt tydligt med...

INTERAKTION

Förmågan att kunna uttrycka sig själv muntligt eller skriftligt i samspel med andra
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Interagera med andra
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig... ...vanliga ord och fraser.
...mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka...
...mycket enkelt och begripligt med...
...enkelt och relativt tydligt med ...
Använda strategier
Du kan använda sig av... ...enkla problem i interaktionen.
...någon strategi som löser enstaka...
...någon strategi som löser...
...några strategier som löser...
Kommentera sammanhang
Du kommenterar i... ...några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
...mycket enkel form...
...mycket enkel form...
...enkel form...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: