Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tema Huset, eng och bild

Skapad 2019-08-28 14:31 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Introduktion till Lokal Pedagogisk Planering utifrån Lgr 11 För att skapa nya ”Lokala Pedagogiska Planeringar” behöver vi tänka utifrån de nya rubrikerna i Lgr 11: (Skolverket har inte kommit med Övergripande mål och Ämnets syfte: (Detta utgör basen i planeringsarbetet) • Vilka långsiktiga mål (färdigheter och förmågor) ska undervisningen behandla? Centralt innehåll: • Vilka punkter i det Centrala innehållet ska finnas med i arbetsområdet? Ta hjälp av de olika kommentarmaterialen i ämnena. Arbetssätt – undervisningen (planeras i samråd med eleverna i undervisningsgruppen) Här beskrivs hur undervisningen ska utformas för att eleverna ska uppnå målen samt utveckla färdigheter och förmågor? • Hur får eleverna vara med och påverka upplägget av undervisningssituationen? • Under vilken tid sträcker sig arbetsområdet? • Vilka förkunskaper har eleverna och hur tar vi reda på det? • Vilka övningar/aktiviteter ska eleverna göra som stödjer de långsiktiga målen och kunskapskraven? • Individuellt arbete eller i grupp? • Vilket arbets-/studiematerial ska användas? Bedömning och kunskapskrav (Här beskrivs vad som ska bedömas och hur bedömningen ska ske?) Denna del ska vara TYDLIGT skriven så att eleverna förstår vad som förväntas av dem inom arbetsområdet. • Hur får eleverna vara med och bestämma hur de ska visa sina nyvunna kunskaper? • Vad ska bedömas? • Hur ska eleven bedömas? • Hur ska elevers kontinuerliga arbete i klassrummet bedömas? (Formativ bedömning) • Observera att endast de bedömningsgrunder som finns i ämnets kunskapskrav ska finnas med, inga egna skapade kunskapskrav!
Grundskola 4 Bild Engelska
I detta arbetsområde ska du skapa din familj i kartong, och skapa ett eller två rum i en kartong. Det du skapar med inredning och personer ska stämma överens med dina beskrivningar i kapitelboken du skriver på svenska. Du ska även presentera din familj på engelska

Innehåll

Övergripande mål och Ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

••Formulera sig i tal och skrift.

Centralt innehåll – arbetsområde:

•Presentationer och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Arbetssätt - undervisningen

Bedömning och kunskapskrav

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: