Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storsjung, NGyS IV, AH OCH HR

Skapad 2019-08-28 14:43 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasiesärskola Estetisk verksamhet Estetisk verksamhet, ESE Språk och kommunikation, SPR Natur och miljö, NAO Individ och samhälle, INI
Vi sjunger tillsammans i stor grupp. Syfte: • Ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i sång, musik och språk och samspel med andra. • Stärka elevens tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet och fantasi. • Ge eleven förutsättningar utveckla sin förmåga att använda begrepp, metod och tekniker i skapande processer inom ämnesområdet. • Utveckla elevens sociala förmåga genom kommunikation och samverkan i grupp inom olika estetiska uttrycksformer.

Innehåll

Aktivitetens upplägg

Ett samarbetsprojekt där elever från AH, HR och IV träffas en gång/v under läsåret och samarbetar med sång, musik och drama. Eleverna deltar i en musikalisk skapandeprocess genom att sjunga och dramatisera sånger i grupp.

 

 Musik, språk och drama

Eleverna får:

 •  Träna och öva upp sin egen sångröst både individuellt och i grupp.
 •  sjunga i grupp till akustiskt gitarrkomp, inspelad musikbakgrund samt uppträda i grupp.
 • Utveckla sin förmåga i socialt samspel med andra där kommunikation, samarbete och ansvar övas.
 • Planera tillsammans med andra elever och lärare i ämnet och genomföra ett större konstnärligt projekt: i detta fall en musikföreställning.
 • Använda tydliggörande AKK (teckenstöd) i framförandet av sångernas innehåll
 • delta i att dramatisera innehållet i en del av sångerna.

( Framför allt får eleverna tillfälle att stå på scen inför publik och agera samt framföra det vi gemensamt arbetat fram på det sätt vi har bestämt.)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  ESE
 • 3) Förmåga att reflektera över livsfrågor.
  INI
 • 4) Förmåga att orientera sig i tid och rum.
  NAO
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • 2) Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
  SPR
 • 3) Förmåga att söka och tolka information.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Olika estetiska uttrycksformer, till exempel dans, bild, musik och drama.
  Ess  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.
  Ess  -
 • Några stilar och genrer inom nutida och historiska estetiska uttrycksformer och vad som kännetecknar dessa, till exempel balett, kubism och hårdrock.
  Ess  -
 • Centrala begrepp som används inom de estetiska uttrycksformerna, till exempel scenografi, akvarell och orkester.
  Ess  -
 • De estetiska uttrycksformernas betydelse för människor i olika sammanhang.
  Ess  -
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
  ESE  -
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
  ESE  -
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.
  ESE  -
 • Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.
  ESE  -
 • Metoder för att söka information om och få kontakt med olika verksamheter i samhället.
  INI  -
 • Värdegrund, jämställdhet och demokrati samt alla människors lika värde.
  INI  -
 • Konflikter och konfliktlösning. Hur man kan hantera olika intressen och åsikter.
  INI  -
 • Kristendomens påverkan på kulturen i det svenska samhället, till exempel helgdagar och ritualer.
  INI  -
 • Tidsuppfattning, till exempel begreppen dåtid, nutid och framtid. Tidsintervall, till exempel raster i minuter, sommarlovets längd i veckor och antal månader på året.
  NAO  -
 • Rumsuppfattning med hjälp av begreppen avstånd, riktning och läge för att orientera sig i närmiljön och i övriga samhället.
  NAO  -
 • Olika sätt att orientera sig i närmiljön, till exempel med hjälp av kännetecken i omgivningen.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
  SPR  -
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.
  SPR  -
 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
  SPR  -
 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
  SPR  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: