Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjullasare

Skapad 2019-08-28 14:47 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Mobila arbetsmaskiner Anläggning
Här ska du träna på att köra hjullastare samt lära dig hur du jobbar på ett säkert sätt. du kommer köra simulator till en början.

Innehåll

I länken finns filmer på hur man kör hjullastare.

Volvo hjullastare körinstruktion

 

Grundläggande körteknik och instruktion för hjullastare/lastmaskin från Volvo Construction Equipment hos Swecon Anläggningsmaskiner. Filmen är främste en introduktion för Volvo hjullastare i G-serien.

 

 

Uppgifter

 • Arbetsmiljö och säkerhet, Maskin och fordon.

 • Anläggningsarbete för maskinförare.

 • Hjullastare, godshantering.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Informationssökning för arbetsuppgiften med hjälp av internet och på andra sätt.
  Anl  -
 • Vanligt förekommande arbetsmetoder.
  Anl  -
 • Maskiner, verktyg och tillbehör. Handhavande och skötsel.
  Anl  -
 • Jordarters och bergarters egenskaper, funktion och hantering.
  Anl  -
 • Lagar och andra bestämmelser om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. Ergonomiskt arbetssätt.
  Anl  -
 • Enklare problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Anl  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill och sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Anl  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Anl  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  A
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  C
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Anl  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt och nyanserat för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Anl  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven utförligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör utförligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven utförligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Anl  C
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga arbetsprocesser inom anläggningsbranschen, från planering till färdigt resultat. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika material och deras egenskaper samt vanliga arbetsmetoder, verktyg och maskiner. Eleven redogör översiktligt för på vilket sätt lagar och andra bestämmelser påverkar planeringen och genomförandet av arbetet. Vidare redogör eleven översiktligt för vad som är väsentligt att ta hänsyn till vid riskbedömningar.
  Anl  E
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt för att möjliggöra en god utvärdering.
  Anl  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt och nyanserat utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  A
 • Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  C
 • Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av anläggningar påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och en hållbar utveckling.
  Anl  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  A
 • Eleven redogör utförligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  C
 • Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Anl  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: