👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ME + Diagnoses yr 7, 2019 (w.35-39)

Skapad 2019-08-28 14:52 i Domnarvets skola Borlänge
Vi gör diagnoser i åk 7 för att se vilka kunskaper eleverna har i förmågorna: tala, skriva, hörförståelse, läsförståelse. Tala - eleverna förbereder en mind-map med stödord om sig själva. I grupper om ca. 5 personer berättar de sedan om sig själva för varandra. Skriva - eleverna använder sin mind-map och skriver ett brev till sin lärare. Hörförståelse - vi gör två kortare hörförståelsediagnoser Läsförståelse - vi gör två kortare läsförståelsediagnoser
Grundskola 7 – 9 Engelska
You are going to present yourself, both in Speaking and Writing. The text - a letter - will be revised. You are also going to do some diagnoses in Reading and Listening. In Prime Time, text book and work book, you will work with one or two texts.

Innehåll

      Goals

 • To check your skills in English
 • To improve your speaking, writing, listening, reading, vocabulary and grammar in English

How to work with this

 • You are going to write a letter to your teacher. You will get a letter from your teacher with questions to answer and some instructions of what to include in your letter.
 • You are going to talk about yourself - in pairs and groups.
 • You are going to prepare a mind-map about ME. You will get a mind-map with different topics.
 • You will work with one or two texts in Prime Time (text and work book). You will read and translate the texts as well as work with words and exercises.
 • You are going to prepare a short talk, 3-4 minutes long. Use your mind-map as support for your memory.

You are going to work with this during lessons and HEL.

Examination

 1. You are going to write a letter to your teacher, in w.3. Use the letter from your teacher, as well as the instrucions (= a check list).
 2. You are also going to do three diagnoses in Reading (Wednesday w.36) and two diagnoses in Listening (Monday w.37).
 3. You are going to present  a short-talk (3-4 min) about yourself in groups of 5-6 pupils. Use your mind-map. Will be done w.38-39.
 4. You are going to revise your letter. Will be done w.39.

 

Uppgifter

 • Mind-map ME

Matriser

En
ME - Betygsmatris

F
E
C
A
Förstå tal
Bedöms utifrån två hörförståelsediagnoser och ev. under lektioner.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer
Förstå skrift
Bedöms utifrån två läsförståelsediagnoser
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
Välja & använda strategi
Bedöms utifrån diagnoserna i hörförståelse.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Välja & använda strategi
Bedöms utifrån diagnoserna i läsförståelse.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Formulera sig i tal
Bedöms utifrån den muntliga redovisningen om ME (short-talk) och under lektioner.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig i skrift
Bedöms utifrån det skrivna brevet
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Formulera sig anpassat
Bedöms utifrån den muntliga redovisningen om ME (short-talk)
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Formulera sig anpassat
Bedöms utifrån ditt skrivna brev.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
Bearbeta & förbättra
Bedöms utifrån din bearbetning av brevet.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
Uttrycka sig muntligt
Bedöms ev. utifrån den muntliga redovisningen (om du interagerar med andra elever - kommenterar, frågar, etc)
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Uttrycka sig skriftligt
Bedöms utifrån brevet.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Strategi för interaktion
Bedöms utifrån brevet.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i fungerande strategier som i löser problem i och förbättrar interaktionen
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt