Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering 4-års gruppen VT20

Skapad 2019-08-28 14:52 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Före Bornholms modellen, skrivlek, rim och ramsor, sagor.

Innehåll

Varje tisdag kommer 4-åringarna från Tallen och Plantan träffas för grupparbete.

Vi arbetar med materialet Före Bornholms modellen där barnen upplever rim och ramsor, språklekar, högläsning med t.ex. flanosagor och sång.  

Syftet med F. Bm är att stärka barnens självbild och identitetsupplevelse genom lekar med bl.a. deras namn.

Vi arbetar med att uppmärksamma och skapa medvetenhet om ord som rimmar, få känna rytmen i språket och melodin med hela kroppen. 

Vi kommer även att arbeta med läromedlet Väpplarna som har kopplingar till läroplanen. 

Vi kommer att ha skrivlek med bokstäver, öva på alfabetet och känna igen barnens bokstäver  i deras namn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: