Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia, bildanalys år 8

Skapad 2019-08-28 14:57 i Torpskolan Lerum
Vi tittar på och pratar om olika bilder som propaganda- nöjes- nyhets- reklambilder och om identitet. Vi kommer att arbeta både på so, svenska och bildlektionerna
Grundskola 8 Bild Samhällskunskap
Vi pratar om och tittar på olika typer av massmediabilder. Uppgiften består av ett individuellt arbete där ni väljer en valfri bild ur en dagstidning som ni sedan gör en bildanalys på. Tänk på att välja en bild som du reagerar på, på något sätt, blir nyfiken, upprörd, o.s.v.

Innehåll

Introduktion

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkomunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla, förståelse för att kommunicera med bilder, sin kreativitet och sin bildskapande förmåga

 

Bildanalys

 

Du ska välja en bild ur en dagstidning som du ska analysera. Studera bilden noggrant och ställ dig följande frågor. Frågorna är inte tänkta att besvaras såsom frågor utan tänkta som hjälp för dig att diskutera kring din bild. Alla frågor kanske inte heller är aktuella för just din bild. Skriv en löpande text där du resonerar kring din bild med stöd av dessa frågor. Du måste lämna in ett exemplar av bilden du analyserat tillsammans med analysen! Bildanalysen ska lämnas in på Google Drive och länkas till Unikum!

 

 • Vad innehåller bilden? Försök att vara tydlig med  och skilja på vad som är denotationer och vad som är konnotationer.
 • Vad ser du på bilden? Vilka färger dominerar, finns det djup i bilden, hur är motivet placerat, är det en helbild (hela personen syns), halvbild eller närbild.
 • Har fotografen använt något speciellt perspektiv och varför tror du isåfall att han använt det.
 • Finns det rörelse i bilden och hur ser du det isåfall?
 • När och var tror du bilden är tagen och hur ser du det?
 • I vilket sammanhang är bilden publicerad? Var skulle man kunna tänkas stöta på den här bilden?
 • Vad tror du hände innan bilden togs och vad tror du hände efteråt?
 • Vad tror du bildskaparen vill säga med bilden? Försöker hen påverka dig? Hur då? (t. ex väcka medkänsla, sensation, verka avskräckande, lockande, humoristisk) På vilket sätt?
 • Vänder sig bilden till en speciell grupp av människor? (målgrupp)
 • Vilken kategori av bild tror du det är (propaganda, reklam, nyhets, nöje) 
 •  Hur påverkas du av bilden? Vilka känslor får du av den ? Varför?

           

                     Bedömning görs i er text samt i den sammanfattande matrisen i bild!

                                                                                                   

 

Uppgifter

 • Bildanalys

 • Bildanalys

Matriser

Sh Bl
Massmedia, bildanalys åk 8

Bild

Ny nivå
Bedömningen avser förmågan att:
Ännu ej godkänd F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner
Förstå vad som ger en bilder dess mening. Här behövs även kunskap om tex konst, design, arkitektur, film, serier, reklam. Förstå och använda olika bildbegrepp
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: