Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa och hans söner

Skapad 2019-08-28 15:19 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Vi läser om Gustav Vasa och hur Sverige förändrades under hans tid som kung.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi läser om Gustav Vasas och hans söners liv, reformationen och stora förändringar under Gustav Vasas regim. Vi diskuterar hur historia används.

Innehåll

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper om:

 • Gustav Vasas äventyr i Dalarna
 • Gustav Vasas väg till makten
 • Reformationen
 • Hur Sverige förändrades under Gustav Vasas och hans söners tid

Mål med arbetet

När vi är klara med arbetet ska du känna till:

 • Vem Gustav Vasa var
 • en del av Gustav Vasas äventyr i Dalarna och hur Vasaloppet kopplas till dem
 • hur Gustav fick makten i Sverige
 • reformationen och dess betydelse för Sverige
 • hur Gustav Vasa och hans söner förändrade Sverige

Arbetssätt:

I det här arbetsområdet kommer du att:

 • läsa i läroboken
 • se på filmer
 • ha diskussioner i klassrummet
 • svara på frågor skriftligt

Kunskaper som bedöms denna gång

 • Du ska känna till Gustav Vasas liv och väg till makten.
 • Du ska känna till minst tre viktiga förändringar som Gustav Vasa genomförde. 
 • Du ska veta vad reformationen innebar och vad den fick för konsekvenser för Sverige.
 • Du ska känna till att vi inte alltid kan lita på alla källor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Gustav Vasa och hans söner

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Personer och händelser
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Gustav Vasa och hans söners tid.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Gustav Vasa och hans söners tid.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Gustav Vasa och hans söners tid.
Orsak och konsekvens
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar under Gustav Vasa och hans söners tid.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar under Gustav Vasa och hans söners tid.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar under Gustav Vasa och hans söners tid.
Historiebruk
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa och hans tidsperiod.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa och hans tidsperiod.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av Gustav Vasa och hans tidsperiod.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: