Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2019-08-28 15:23 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 1 Svenska
Vi går igenom bokstävernas ljud och form för att du ska kunna utveckla din förmåga i att läsa och skriva. Du lyssnar till högläsning och utvecklar din förmåga i att tala, lyssna och samtala. Vi samtalar om vad texter handlar om för att förstå samt för att kunna återberätta så att andra förstår.

Innehåll

Mål

Du ska i arbetsområdet läsa:

 • kunna ljud, namn och tecken på de flesta bokstäver.
 • kunna känna igen ordbilder vi arbetat med när du läser.
 • kunna de flesta bokstäver och kan läsa/ljuda ihop dem till ord.
 • kunna läsa enkla meningar och förstå vad du läser.

Du ska i arbetsområdet skriva:

 • kunna skriva ditt namn och skriva av bokstäver och ord.
 • kunna forma de bokstäver som vi gått igenom.
 • kunna skriva enkla ord och meningar.
 • kunna skriva kortare texter både faktatexter samt berättande texter.

Du ska i arbetsområdet tala, lyssna och samtala:

 • kunna lyssna och följa med i handlingen när någon läser för mig.
 • kunna förstå vad texten handlar om när någon läser för mig.
 • kunna återberätta en egenupplevd händelse så att andra förstår.
 • kunna berätta i grupp och lyssna på andra.
 • kunna följa en enkel instruktion.

 

Du tränar förmågan att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala.

Du visar att du når målen genom att:

 

- Kunna följa enkla instruktioner och en tydlig arbetsgång.

- Forma bokstäver och skriva ord och meningar.

- Du kan läsa en enkel text högt för någon annan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: