Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal utifrån boken Risulven Risulven

Skapad 2019-08-28 15:41 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 9
Vi läser boken Risulven Risulven och föbereder oss på boksamtal i grupper genom olika uppdrag.

Innehåll

Mål och bedömning för arbetsområdet

Du ska förstå vad boken handlar om och kunna göra inferenser

(läsa mellan raderna).

 Du ska kunna diskutera det du har läst tillsammans med andra.

Du ska kunna samtala och uttrycka åsikter om bokens innehåll och kunna motivera dig.

Du ska kunna skriva olika texter och frågor kopplade till bokens innehåll.


Tidsplan

Veckorna 36-40

Centrala begrepp

Här skriver du ner de centrala begrepp som är aktuella inom arbetsområdet och som eleven ska kunna så att det blir tydligt för eleven.

Arbetssätt

Under veckorna 36-40 kommer du att läsa boken ovan.

Du ingår i en bokgrupp, där alla har olika uppdrag varje vecka.

När du sitter med i bokgruppen ska du kunna berätta, diskutera

och argumentera för att sedan vara beredd att presentera delar

av er diskussion för resten av klassen. Varje vecka kommer du

ha en särskild roll i din bokgrupp. De olika rollerna är diskussions-

ledaren, sammanfattaren och detektiven.

 

1. DISKUSSIONSLEDAREN- du fördelar ordet när ni ses

i bokgruppen. Du ser till att alla i gruppen kommer till tals och

frågar om det finns saker att tillägga. Som diskussionsledare ska

du även förbereda minst tre diskussionsfrågor vid kommande

boksamtal. Tänk på att formulera öppna frågor, t.ex. hur tror du

att Kajsa kände sig när..? Vad skulle du ha gjort om..? Vad tror du

kommer att hända med..?

 

2. SAMMANFATTAREN- du skriver en sammanfattning på de

sidor som ni har läst, som du sedan läser upp för dina kamrater.

Du ska också välja ut en nyckelhändelse (en extra viktig händelse)

som du tycker påverkar/tror kommer att påverka handlingen i boken

och motiverar varför du har valt den händelsen.

 

3. DETEKTIVEN- du har till uppgift att leta upp ovanliga, svåra eller

viktiga uttryck/ord i texten. Det ska vara 5-10 ord och du skriver ner

den mening som orden/uttrycken dyker upp i. Därefter tar du reda på

vad orden/uttrycken betyder, så att du kan berätta för bokgruppen.

Du ska även välja ut ett textavsnitt (en sida) som du ska läsa högt för

din bokgrupp. Självklart måste du öva hemma på att läsa högt, så att

du känner dig säker på att läsa din text.

 

 

 

 

Uppgifter

  • Ej namngiven

  • Boksamtal

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: