Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider åk1

Skapad 2019-08-28 15:55 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om årstidsväxlingar och årstiders kännetecken samt hur några vanliga djur och växter anpassar sig till olika årstider. Vi ska utveckla vår förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att beskriva naturvetenskapliga samband i naturen.

Innehåll

Innehåll

Vi ska lära oss:

 •  Vilka våra fyra årstider är och vad som kännetecknar dem.
 • Hur och när årstidsväxlingarna sker. 
 • Hur några vanliga djur och växter anpassar sig till olika årstider.   

Så här kommer vi att arbeta:

 • Föra muntliga diskussioner och resonemang kring det vi ska lära oss enligt EPA-modellen.
 • Se korta filmer som handlar om årstider.
 • Gå ut i naturen och göra undersökningar.
 • Läsa faktatexter gemensamt.

Mål:

 • Du kan berätta hur många årstider vi har, vad de heter och några kännetecken.  
 • Du kan berätta lite om årstidsväxlingarna.
 • Du kan berätta om hur några vanliga djur och växter anpassar sig till olika årstider.  

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Årstider

 • NO   3   I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
 • NO   3   Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Du kan använda begrepp för att samtala om olika skeenden i naturen.
 • NO
 • NO  1-3
 • NO   3
 • NO   3
Du kan benämna våra 4 årstider och berätta om några specifika kännetecken.
Du kan berätta om årstidsväxlingarna och vad som sker då.
Du kan berätta om hur några vanliga djur och växter anpassar sig till olika årstider
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: