Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Siffror

Skapad 2019-08-28 16:01 i Vigelsjögårds förskola Norrtälje
Under terminen kommer vi utforska olika begrepp inom matematik samt upptäcka matematik i vår omgivning. Detta kommer vi göra genom att undersöka matematiska symboler och miljöer.
Förskola
Utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i vår omgivning.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har uppmärksammat att barnen visat ett intresse av siffror och räkning. Detta efter vårat förra tema som var bokstäver/språk.

MÅL

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik i sin omgivning. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande.

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi tar på oss våra "matteglasögon" inomhus men även ute i naturen och på gården. Vi utforskar antal, begrepp och form. Vi bekantar oss med symboler inom matematiken samt funderar ut lösningar på matematiska problem.

För att alla barn ska få tillfälle och våga kommer vi vissa gånger dela in barnen i mindre grupper.

 

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten. Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

 Pedagogerna utvärderar muntligt efter aktiviteterna. Med barnen utvärderar vi tillsammans nästa gång.

Pedagogerna kommer även kontinuerligt reflektera,utvärdera och följa upp temat skriftligen och även på våra reflektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: