Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering - Samhällskunskap 1b

Skapad 2019-08-28 16:02 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Samhällskunskap
Här hittar du en planering för kursen Samhällskunskap 1b. Du kan läsa om kursens mål, syfte och innehåll.

Innehåll

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 1b är en kurs som ingår i ämnet Samhällskunskap. Ämnet samhällskunskap är tvärvetenskapligt och innehåller flera ämnen som statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi och historia. Fokus för samhällskunskapen är att eleverna ska lära sig att använda begrepp, teorier, modeller och metoder för att förstå komplexa samhällsfrågor. 

Kursens syfte

Undervisningen i samhällskunskapsämnet syftar till att eleverna ska utveckla de redskap som krävs för att de ska kunna delta i, påverka och förstå ett samhälle som blir alltmer komplext. Rent konkret innebär detta att eleverna ska utveckla följande kunskaper och förmågor: 

 1. Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 2. Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
 3. Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
 4. Förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas relevans och trovärdighet.
 5. Förmåga att uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

Kursens innehåll 

 • Demokrati och politik på lokal, nationell och internationell nivå 
 • Mänskliga rättigheter och folkrätten
 • Arbetsmarknad 
 • Grupper och individers villkor i samhället 
 • Privatekonomi 
 • Samhällsekonomi 
 • Mediers och informationsteknikens betydelse i samhället 
 • Källkritik och källanvändning 
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder 
 • Olika presentationsformer  

 

Uppgifter

 • Media och kommunikation

 • Hemsida

Matriser

Sam
Kursmatris, Samhällskunskap 1b

E
C
A
Styrelseskick och politik
Du kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Styrelseskick och politik
I din analys förklarar du enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I din analys förklarar du samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I din analys förklarar du komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Mänskliga rättigheter
Du kan översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna.
Påverkan
Du kan översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du kan utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Samhällsvetenskapliga metoder
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Du kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Samhällsvetenskapliga metoder
Du diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Du diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Du diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Samhällsvetenskapliga metoder
I din analys använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I din analys använder du med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder du med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Samhällsvetenskapliga metoder
Du kan ge enkla argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge välgrundade argument för dina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Du kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Privatekonomi och konsumentkunskap
Du kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Du kan utförligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.
Källanvändning och källkritik
I arbetet med samhällsfrågor kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa dina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa dina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan du med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa dina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Presentationsformer
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Du kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna.
Du kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka dina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera dig självständigt i förhållande till källorna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: