Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Korsstygn - Krysskonst

Skapad 2019-08-28 16:02 i Vårbyskolan Huddinge
Bundet broderi, korsstygn
Grundskola 6 – 9 Slöjd
Ett av våra vanligaste stygn i bundet broderi är korsstygn. Du ska först få lära dig grunderna och sedan formge ett valfritt motiv att brodera. Korsstygnsbroderierna ska avslutningsvis monteras och hängas upp i skolan.

Innehåll

Korsstygn - Krysskonst

Syftet med arbetsområdet.

Syftet är att lära sig korsstygn, kunna följa en korsstygnsmall och översätta den till stygn på aidaväv.

Du ska också kunna skissa fram ett eget mönster med hjälp av rutpapper eller genom att lägga en pärlplatta. 

Förmågor att träna.

Formge och framställa ett korsstygnsbroder med hjälp av lämpliga material, redskap, verktyg och hantverkstekniker.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och kvalitetsaspekter.

Analysera och värdera arbetsprocessen och resultatet med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

När vi är klara ska du kunna

- planera och formge ett korsstygnsbroderi.

- välja och arbeta med lämpliga redakap

- du ska veta skillnaden mellan ett fritt och bundet broderi.

- förstå att grovleken på aidaväven avgör hur stort det färdiga broderiet blir.

- räkna ut var du ska börja sy samt placera stygnen rätt i förhållande till ditt mönster.

- arbeta efter skriftliga och  muntliga instruktioner.

- utvärdera arbetsprocessen och resultatet skriftligt eller muntligt och med bild antingen på papper eller digitalt

Det här ska du göra

Vi startar med att lära oss om korsstygn. 

Du gör en skiss/lägger en pärlplatta.

Du kommer att behöva fotografera din pärlplatta så att ditt mönster sparas. Bilden blir din färgkarta som du följer när du syr.

Vi tittar på olika material och lär oss t ex att det är storleken på rutorna på aidaväven som bestämmer storleken på korsstygnsmotivet.

Du ska brodera ditt mönster på aidaväv.

Vi tittar på vilken tråd som är lämplig att välja och varför.

Du ska sy med ett garn som passar. Dvs. Garnet ska täcka väven. Det ska inte bli för tjockt och inte för tunt så att väven lyser igenom.

Avslutningsvis skriver du en analys där du använder slöjdspecifika namn på material och verktyg. Du ska också skriva om vad du ser för kvalitéer i ditt arbete.

Du ska lämna in ditt broderi så det kan sättas upp på skolan.

Så här får du visa att du lärt dig

I slutet på varje lektion får du kort berätta om lektionens arbete

Efter avslutat arbete ska du visa en utvärdering med bild - antingen på papper eller digitalt - där ska du berätta om ditt arbete och använda så många "slöjdord" du bara kan.

Det färdiga arbetet visar med vilken kvalite du färdigställt ditt arbete.

Arbetet i slöjden är processbaserat, vilket gör att du till och från stöter på problem. I slöjden uppmuntrar vi dig att självständigt och /eller i samspråk med oss hitta lösningar på problemen. Slöjden är en tillåtande miljö för detta. Du bygger upp din självkänsla och förmågan att slöjda.
 
Tillämpning
På slöjdlektionerna får du hela tiden tillfälle att visa dina kunskaper. Du visar prov på din förmåga att följa och förstå instruktioner. Din självständighet och din förmåga att lösa problem. I dina frågor visar du din förmåga att reflektera kring ditt arbete. Varje avslutat arbetsområde utvärderas skriftligt och muntligt. Här får du möjlighet att förklara och motivera dina olika steg i slöjdprocessen. Återkopplingen från oss ger dig erfarenheter att ta med dig in i nästa slöjdprocess.
 
Bedömning
 "Bedömningen i slöjd skall ta hänsyn till din förmåga att utveckla och genomföra egna idéer. Dina kunskaper från alla delar av processen, från idé och genomförande till presentation och värdering av produkten. Vi bedömer dessutom din förmåga att - följa instruktioner,muntligt som skriftligt, - förmåga att lösa problem, - reflektera kring ditt arbete, Vi tittar också på din självständighet, uthållighet och vilken kvalité det färdiga arbetet har.

 Användbara länkar:

"Lär dig brodera korstygn."

https://www.youtube.com/watch?v=jd25K2f3En4

"Att sy korsstygn:"

https://www.youtube.com/watch?v=ju78vWqZs1s

"Sy korstygn" (utan ljud bara text och visar)

https://www.youtube.com/watch?v=jEK6EY4wqAM

"Hur du broderar korstygn" 

https://www.youtube.com/watch?v=jhq25eADT4I

 

Make Pixel Art: Här kan man själv tillverka mönster

www.makepixelart.com

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav i slutet av åk 9, Slöjd Lgr11

F
E
C
A
Kunskapskrav / Förmåga
 • Sl
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställaslöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i ändamålsenligt sätt med precision.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: