Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Så styrs Sverige

Skapad 2019-08-28 16:19 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Arbetsområdet handlar om demokrati, hur ett val går till, vilka uppgifter riksdagen och regeringen har och hur det går till när ett förslag till slut blir en ny lag.

Innehåll

Bildtext saknasSamhällskunskap åk 8, så styrs Sverige

Politik, demokrati, val och partier

Bok: Samhälle idag 8 SOL 4000

 

V. 34-35

Politik och demokrati

       Genomgång PowerPoint, politik och demokrati s. 1-4.

       Läs texten om val och partier och Sverige är en demokrati, s. 133-134 i läroboken.

       Uppgift 1: Svara på fråga 1, 2ab på s. 135.

Film: Fatta ordet demokrati 6 min.

 

Grundlagar

       Genomgång PowerPoint grundlagar sid 5-8.

       Läs texten om grundlagar, s. 135.

       Uppgift 1: Svara på fråga 3 på s. 13.

Film: Nyfiken på Sverige: grundlagar 7 min.

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring)

Ø Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Ø Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen.

Ø Sveriges grundlagar.

 

V. 36

De politiska partierna

       Genomgång PowerPoint, ideologier, partierna och den politiska skalan s. 9-12.

       Läs texten om politiska idéer, s. 142-143.

       Uppgift 1: Svara på fråga 1-2 på s. 143.

Film: Fatta Sveriges demokrati : ideologi 21 min.

 

       Läs texten om folkrörelser, vänster-mitten-högern s. 145-147.

       Uppgift 2: Svara på fråga 2-4 på s. 147.

Film: Partiernas historia på 60 sekunder.

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring)

Ø Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

 

V. 37-38

Valet + Sveriges riksdag

       Genomgång PowerPoint, valsystemet s. 13-14.

       Läs texten om valet, s. 136-137.

       Uppgift 1: Svara på fråga 1,2, 3ab ,4 på s.137.

Film: Evas superkoll 1-4 demokrati 15 min.

 

       Genomgång PowerPoint, Sveriges riksdag s.15-17.

       Läs texten om hur riksdagsledamöter utses, s. 138-139.

       Uppgift 2: Svara på fråga 1-4 på s. 139.

       Läs texten om att rösta, s.140-141.

       Uppgift 3: Svara på fråga 1-4 på s. 141.

 

Film: Riksdagen: högsta organ 3 min.

          Kommunen Vem bestämmer vad? 3 min.

          Landstinget Vem bestämmer vad? 2 min.

         

       Genomgång, PowerPoint, Sveriges riksdag s.18-21.

       Läs texten om hur Sverige styrs, s. 157+158 från ”regeringen är beroende av riksdagen”.

 

       Läs texten om arbete i riksdagen, s. 160-161.

       Uppgift 4: Svara på fråga 1-3 på s. 164.

 

       Genomgång, PowerPoint, riksdagens uppgifter s. 22.

       Läs texten om riksdagens uppgifter, s. 168-169.

       Uppgift 5: Svara på fråga 1-4a på s. 169.

Film: Val i Sverige 11 min.

 

V. 39

Regeringen

       Genomgång, PowerPoint, regeringen s. 22-25.

       Läs texten om regeringen, s. 158-159.

       Uppgift 1: Svara på fråga 1-2 på s. 159.

Film: Fatta Sveriges demokrati : Parlamentarism 13 min.

 

       Genomgång, PowerPoint regeringens uppgifter. s. 26-27.

       Läs texten om statsbudgeten, s. 170-171.

       Uppgift 2: Svara på fråga 1-3 på s. 171.

 

       Genomgång departement, PowerPoint s.28-29.

       Läs texten om regeringen och departement, s. 172-173.

       Uppgift 3: Svara på fråga 1-5 på s. 173.

Film: Sveriges regering 13 min.

 

V. 40

Ett ärendes gång

       Genomgång, PowerPoint s. 30-34.

       Läs texten om ett ärendes gång, s. 162-164.

       Uppgift 1: Svara på fråga 4-6 på s. 164.

Film: Riksdagen. Vem bestämmer vad 3 min.

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring)

Ø  Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.

Ø  Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

 

V. 41 PROV onsdag 8d, torsdag 8b, fredag 8c

 

V. 42 PROV tisdag 8a

 

 

Kunskapskrav samhällskunskap åk 8

Centralt innehåll

Kunskapskrav betyg E

Kunskapskrav betyg C

Kunskapskrav betyg A

Centrala ord och begrepp.

Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Sveriges politiska system. Politiska ideologier.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

 

Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer

 

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

 

Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriverenkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriverförhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

 

Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.

Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: