Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1

Skapad 2019-08-28 16:35 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Svenska
Här finner du en beskrivning av kursen svenska 1:s syfte och centrala innehåll.

Innehåll

Svenska 1

Ämne - Svenska

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter.

Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

 

Kursinnehåll:

  • Muntlig framställning (retorik) inför grupp. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel. Olika sätt att lyssna och ge respons.
  • Skriftlig framställning av olika slags texter som passar i olika sammanhang med ett tydligt och varierat språk. Användning av digitala verktyg för textbearbetning.
  • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer. Antikens litteratur.
  • Centrala teman och motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande.
  • Diskutera och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  • Hur språklig variation hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: