Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3

Skapad 2019-08-28 16:44 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Svenska
Svenska 3 Ämne - Svenska Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera i tal och skrift samt att läsa och arbeta med texter, både skönlitteratur och andra typer av texter. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska språket, dess uppbyggnad och ursprung samt ge dem möjlighet att reflektera över olika typer av språklig variation. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Innehåll

 

Kursinnehåll

  • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel.
  • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen till exempel essä och PM. Användning av digitala verktyg för textbearbetning.
  • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik från 1900-talet och framåt. Litteraturvetenskapligt inriktad analys.
  • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: