Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medhjälpare

Skapad 2019-08-28 17:17 i Nybble förskola Flen
Förskola
Vi har vetgiriga barn på Eken som gärna hjälper till med vardagliga sysslor, detta är något vi vill arbeta aktivt med för att stimulera barnens lärande på deras villkor.

Innehåll

Datum

Kontinuerligt under läsåret 2020

Ansvariga för aktiviteten 

All personal samt barn på Eken 

Material 

Ipad/kamera samt material för att duka ett bord tillexempel skedar, glas, smörkniv, gafflar osv. 

Nulägesbeskrivning 

Vi har i personalgruppen uppmärksammat att barnen på Eken gärna är med och hjälper till vid de olika momenten som sker under en dag på förskolan. Detta syns tillexempel genom att barnen ber om att få följa med och duka, hämta frukt och så vidare. För att stimulera detta behov hos barnen vill vi ge barnen möjlighet att i en liten grupp tillsammans med vuxen få vara medhjälpare och duka borden inför Lunchen. 

Beskrivning av aktivitet 

Barnen får i par tillsammans med en vuxen ta ansvar för att borden blir dukade inför lunchen. Dukningen av borden kommer ske när resterade barn ej nyttjar lokalen och därför kommer "dagens" par ha tillgång till den vuxnas odelade uppmärksamhet. Det primära syftet med aktiviteten är att stärka barnens självkänsla samt skapa goda förutsättningar för samspel/samarbete, men vi ser även detta som ett ypperligt tillfälle att introducera barnen för nya begrepp beroende på vad de visar intresse kring. 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: