Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden ht årskurs 4

Skapad 2019-08-28 17:33 i Sollebrunns skola Alingsås
Arbete om Vikingatiden
Grundskola 4 Historia SO (år 1-3) Religionskunskap Svenska

Vi kommer att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar, litteratur, filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden, hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, om vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet historia och om vikingarna ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar för att lära sig och fördjupa sina kunskaper om vikingarna.

Innehåll

Du ska få kunskaper om hur det var att leva på vikingatiden

 • hur människorna bodde
 • klädde sig
 • hur barn, kvinnor och män levde och vad de gjorde
 • asatron
 • resor i västerled och österled
 • runstenar
 • vikingaskepp
 • viktiga begrepp
 • spår av vikingatiden i vårt samhälle idag
 • kristendomens införande (Ansgar)

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att:

 • se filmer och samtala, svara på frågor
 • läsa faktatexter och berättande texter
 • skriva fakta och berättande texter om vikingatiden 
 • få både muntliga och skriftliga frågor
 • arbeta enskilt, parvis och i grupp
 • diskutera i helklass och grupp
 • använda olika källor för att hämta information, t ex läroböcker, faktaböcker, internet

Bedömning

Jag kommer att bedöma dig fortlöpande under arbetet

 • hur du tar ansvar för och deltar i enskilt arbete, parvis och i grupp
 • hur du deltar i diskussioner och samtal
 • texter du producerar enskilt, parvis och i grupp
 • kunskaper om fakta och begrepp när det gäller vikingatiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: