Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Parläsning och läsförståelse åk 3

Skapad 2019-08-28 18:54 i Östra skolan Falun
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa och förstå det man läser är kul! Att dessutom kunna hjälpa varandra när man läser är ännu bättre. Under hösten ska vi följa med på Asta, Bea och Cesars spännande äventyr!

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • samarbeta och komma överens med läskompisen
 • förstå vad du läser och flytet i din läsning
 • på ett enkelt sätt diskutera tydliga budskap och "texten mellan raderna" i texter
 • ställa frågor och sammanfatta texten ni läst med några korta meningar
 • att använda dig av skrivreglerna - stor bokstav i början och punkt på slutet.

Mål

 • Samarbeta
 • Att läsa med god läsförståelse genom att använda lässtrategier på ett fungerande sätt
 • tolka texten
 • sammanfatta
 • skriva meningar med läslig handstil och med skrivreglerna- stor bokstav och punkt

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta i par och läsa om Asta, Bea och Ceasar.

Efter avslutad läsning kommer ni att prata om vad det handlade om och sammanfatta kapitlet med några meningar. 

Bedömning

Vi kommer att titta på och bedöma:

*Hur du samarbetar och deltar i ert parläsningsteam 

* Hur du läser, har flyt i din läsning och förstår det du läser

* Hur du skriver och att du skriver med läslig handstil och använder dig av skrivreglerna - stor bokstav i början och punkt på slutet av meningar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: