Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska med Språkskrinet

Skapad 2019-08-28 19:40 i Östra skolan Falun
Ordkunskap: eleven utökar sitt ordförråd och sin ordförståelse. Språklära: eleven lär sig språkets verktyg. Skrivning: eleven utvecklar sin förmågan att skriva olika texter. Läsförståelse: eleven utvecklar sin förmåga att läsa olika texter, diskutera, reflektera och svara på frågor utifrån olika texters innehåll.
Grundskola 3 Svenska
För att utveckla ett rikt språk behöver vi många olika delar. I boken språkskrinet får vi: ORDKUNSKAP, SPRÅKLÄRA, SKRIVNING och LÄSFÖRSTÅELSE. Övningarna bygger på gemensamma lärarledda genomgångar och sedan individuellt arbete utifrån dina egna utvecklingsområden. Du ska få goda verktyg för ditt skrivande - nyckeln till ett rikt språk.

Innehåll

Syfte:

Du ska utveckla förmågan att:

* Läsa och förstå det du läser

*Formulera dig i tal och skrift

*Träna på att kommunicera med nya uttryck och på olika sätt

*Kunna urskilja språkliga strukturer

 

Mål:

 • ORDKUNSKAP, utöka ditt ordförråd och din ordförståelse.
 • Du kommer att få träna SPRÅKLÄRA, där du lär dig att använda språkets olika verktyg.
 • Du kommer att få träna SKRIVNING, där du utvecklar din förmåga att skriva berättelser och faktatexter.
 • Du kommer att få träna LÄSFÖRSTÅELSE genom att läsa texter, diskutera, reflektera och svara på frågor.

Undervisning och arbetssätt:

 • Lärarledd genomgång med gemensam kommunikation
 • Individuellt eller pararbete i boken

Bedömning:

Vi kommer att titta på och bedöma:

 • Din förmåga att samtala/kommunicera i helklass och i mindre grupper.
 • Din förmåga att skriva olika texter samt berätta vad texten handlar om.
 • Din förmåga att använda stor bokstav, punkt, kommatecken och talstreck i dina texter.
 • Din förmåga att känna till vokaler och konsonanter.
 • Din förmåga att känna till substantiv, verb och adjektiv.
 • Din förmåga att behärska enkla stavningsregler till exempel: j-ljudet, å-ljudet och ng-ljudet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: