Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymnastik

Skapad 2019-08-28 19:46 i Tofta förskola Svedala
Förskola
Gymnastik i Roslättshallen innebär lekfull grundmotorisk träning. Vi vill att barnen ska ha kul i lek och rörelse tillsammans med kompisar och stärka sin självkänsla och sitt självförtroende. Vi tränar grundläggande motoriska färdigheter; springa, krypa, åla, rulla, hoppa, hänga, stödja m.m. Vi bygger redskapsbanor, leker och har olika stationer för gymnastikspecifika färdigheter.

Innehåll

Syfte

Ge alla barn möjlighet till lustfylld rörelse och känslan av att lyckas. Alla ska kunna delta och det ska vara roligt. På ett lekfullt sätt får barnen röra sig till musik, öva sina grovmotoriska rörelser, leka med bollar, få viss kännedom om olika redskap, känna att pulsen ökar och öva på att slappna av. 

Innehåll

Gympan innehåller många olika delar för barnen. Det är ett tillfälle för att:
- främja den motoriska utvecklingen
- ge barnen tillfälle till inflytande 
- träna på att lyssna och följa instruktioner

- lära sig turtagning och socialt samspel i grupp

Motorik

På olika sätt tränar vi grundrörelserna: balansera, rulla, åla/krypa, gå, springa, hoppa, klättra, och kasta/fånga. Vi gör det bland annat genom lekar, hinderbanor och bollsporter. Vi utmanar barn till att våga och tro på sin egen förmåga.

Inflytande

Det är viktigt att barnen upplever att det är roligt att leka och röra på sig. Ett sätt att uppnå det är att barnen själva får vara med och välja aktiviteter genom att de ska få planera vissa gymnastiktillfällen.

Instruktioner

Gymnastiken ger barnen många tillfällen att träna på att följa instruktioner. Det krävs mycket övning att först uppfatta att det är dags att lyssna, att det gäller just mig, vad det är man ska göra och sedan göra det.

Genomförande

Varje Tisdag 9:30-10:10 har vi gymnastikhallen på Roslätt.

 

Barnen kommer att få lära känna redskap och genomföra lekar som stärker gruppkänslan, att ta instruktioner är en viktig del av gymnastiken. Vi vill även att barnen ska få inflytande att planera delar av gympan och visa upp det för sina kompisar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: