Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse röd och gul

Skapad 2019-08-28 20:03 i Östra skolan Falun
Nu läser vi olika sorters texter och tränar på att skriva bra svar på frågor om det vi läst.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa och förstå det man läser är viktigt och roligt! Här får vi följa med in och ta del av många olika typer av textgenrer som exempelvis berättande text, faktatext, instruerande text etc.

Innehåll

 

Syfte:

Du ska utveckla förmågan att:

Läsa och förstå det du läser

Förstå skillnaden mellan olika genrer av texter

*Formulera dig i tal och skrift

*Kunna urskilja språkliga strukturer

Mål:

 • Du kommer att arbeta med läromedlet Läsförståelse blå. 
 • Du ska arbeta med att läsa texter inom olika genrer, faktatexter, berättelser, fabler, brev, instruktioner och annonser.
 • Du kommer att träna dig i att söka information, som står klart och tydligt i texten eller visas i en illustration.
 • Du ska lära dig att dra slutsatser utifrån olika ledtrådar i texten eller utifrån dina egna erfarenheter, samt att reflektera över ords betydelse.
 • Du ska lära dig att förstå ord i text och stava till dem.

Arbetssätt:

 • Du kommer att följa bokens arbetsgång.
 • Du kommer att läsa olika texter och genrer samt svara på frågor om textens innehåll.
 • Du kommer att lära dig förstå och att stava olika ord som finns i texterna.

Bedömning:

Vi kommer att titta på och bedöma:

* att du kan läsa en text med flyt och förstå det du läste -läsförståelse
- svara på korta påståenden med Ja eller Nej
- skriva svar på frågor med hel mening med stor bokstav och punkt på rätt ställe.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: