Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lokal pedagogisk planering i svenska för årskurs 5 (tala, lyssna och samtala)

Skapad 2019-08-28 20:31 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
En lpp för åk. i tala, lyssna och samtala
Grundskola 5 Svenska
Under läsåret kommer vi arbeta med olika uppgifter i tala, lyssna och samtala.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Förbere­da och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Innehåll

Innehållet som ska behandlas i undervisningen för att eleven ska utveckla sin förmåga är:

 • Arbete enskilt och i grupp med "Bums åk 5"
 • Lärarledda genomgångar
 • Olika typer av samtalsuppgifter
 • Tillfällen att planera och redovisa arbeten muntligt, i större och mindre grupp.

 

Konkretisering av målen

För att nå syftet ska eleven genom undervisningen utveckla följande förmågor

  • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  • Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Arbetssätt och arbetsformer

Eleverna kommer under läsåret få öva på att göra muntliga presentationer av olika slag inför klassen och/eller i mindre grupp. Eleverna kommer att få använda sig av digitala hjälpmedel så som google-presentationer samt stödord och bilder. Vi ska även gå igenom hur kroppspråk och gester kan påverka en presentation. Eleverna ska även få träna på använda tankekarta och stödord.

Bedömning

Utifrån kursplanens krav utvärderas varje elevs kunskapsutveckling efter varje genomförd aktivitet. Utvecklingen redovisas både muntligt och skriftligt för eleven, hemmen samt rektorn.

Det krav som eleven minst ska ha uppnått i slutet av årskurs 6 är:

 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

 

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske regelbundet, vid varje framsteg kommer dokumentation förekomma. Allt eleverna producerar sparas och utvärderas. Eleverna kommer själva vara delaktiga i sin utveckling och dokumentation genom användandet av Unikum. Dokumentationen redovisas både muntligt och skriftligt för eleven, hemmen samt rektorn.

Eleven visar att den nått målet genom att:

 • Samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: