Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Artkunskap i närmiljön NO åk 1

Skapad 2011-09-27 19:34 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Du kommer att lära dig om några träd och örter.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Undervisningen i det här arbetsområdet ska ”syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer …. om naturen.”

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: • …växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter. • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Arbetssätt och undervisning

• Sortera och jämföra olika växter • Örtens och trädets delar och deras funktion • På örten tittar vi på blomman, knoppen, stjälken, bladet och roten • På trädet tittar vi på kronan, stammen, grenarna, bladen/barren och frukten/fröet och roten • I närmiljön gör vi upprepade observationer av örter och träd • Namnge 5 olika örter och 5 olika träd i närmiljön. 
Du ska dokumentera arbetet i din Botanikbok.

Visa vad du lärt dig

• Kunna sortera och motivera hur du har tänkt • Kunna berätta vad varje del av växten har för funktion • Kunna para ihop namn med rätt ört eller träd

Tidsram

Arbetet beräknas ta ca 10 veckor.

Bedömning

Efter avslutat arbete fyller lärarna i nedanstående matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Artkunskap i närmiljön NO åk 1

Bedömning av artkunskap i närmiljön

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sortera
Försöker sortera och motivera
Kan sortera och motivera
Redgöra för växtens delar och funktion
Kan namnge örtens och trädets delar
Kan namnge delarna och kan berätta om några av delarnas funktion
Kan namnge delarna och kan berätta om deras funktioner
Kunna para ihop
Kan para ihop ett fåtal namn med rätt ort eller träd ev. läshjälp
Kan para ihop namn med rätt ört och träd ev. läshjälp
Kan namnge de fem örterna och träden
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: