Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp i matematik, ht 2019 år 5 Norgårdenskolan

Skapad 2019-08-28 20:55 i Norgårdenskolan F-6 Uddevalla
Fokusområde: Stora tal, geometri, decimaltal, vikt och volym samt temperatur och diagram.
Grundskola 5 Matematik
Under första delen av ht 2019 kommer vi att arbeta med kap 1 och 2 i "matteborgen 5A". Kapitlen belyser områdena taluppfattning och geometri.

Innehåll

Övergripande mål ur kapitel 1 och 2

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehålla

Konkretisering av det centrala innehållet

Du skall ha kunskap och visa förståelse och färdigheter vad gäller: 

Stora tal:

 • Kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1000 000.
 • Kunna ordna tal efter storlek.
 • Kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet.
 • Kunna använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram".
 • Kunna avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.

Geometri:

 • Kunna räkna ut en rektangels area.
 • Kunna använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area.
 • Kunna använda enheterna meter, kilometer och mil.
 • Förstå och använda skala.

Decimaltal:

 • Kunna vad decimaltal och "en hel innebär".
 • Kunna skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter.
 • Kunna skriva tal som heltal med tiondelar oc hundradelar.
 • Kunna storleksordna decimaltal.
 • Kunna addera och subtrahera enkla decimaltal.

Vikt och volym

 • Kunna jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter.
 • Kunna växla mellan olika volymenheter.
 • Kunna jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram.
 • Kunna växla mellan olika viktenheter.

Temperatur och diagram:

 • Kunna läsa av termometern.
 • Kunna läsa av och förstå linjediagram.
 • Kunna rita linjediagram.
 • Kunna räkna ut medelvärde.
 • Kunna läsa av och förstå cirkeldiagram.

 

 

 

Undervisning/Arbetssätt

Vi lär genom att:

 • Lyssna, diskutera, analysera och argumentera
 • Arbeta teoretiskt och praktiskt enskilt och i grupp
 • Använda datorn som ett inslag i undervisningen
 • Repetera det vi gör i skolan genom läxor varje vecka

Bedömning

Jag bedömer om du har förmåga att:

 • Göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler aktuella för området.
 • Skrifligt kunna beskriva tillvägagångssätt.
 • Muntligt kunna föra och följa logiska matematiska resonemang.
 • Lösa enkla problem.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: