Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema

Skapad 2019-08-29 08:03 i Skogsgläntans idrottsförskola Kristianstad
Utifrån 10 små kompisböcker med tillhörande kompiskort (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur) kommer vi att arbeta med ett Kompistema i Frostgruppen som består av barn i åldern 4 år. Vi har dock valt ut bara 5 böcker att jobba med.
Förskola
Under höstterminen -19 kommer vi att starta upp ett arbete kring ett urval av kompisböckerna. Detta för att få en bra sammanhållning i gruppen.

Innehåll

 

Varför har vi valt detta innehåll?

Vi vill med detta tema fokusera på att gruppen ska få en bra sammanhållning. Vi vill skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra. Vi vill även ge barnen verktyg för att klara av det sociala samspelet.

 

Hur kommer vi att arbeta med detta?

- skapande

- lek och rörelse

- sång och ramsor

- läsa sagor

Vi utgår från kompisböckerna. Vi läser boken på samlingen och diskuterar med frågor om vad den handlar om. Därefter arbetar vi med den aktuella delen genom olika aktiviteter innan vi byter bok och arbetar vidare med nästa del av temat.

 

För vem och hur ska arbetet dokumenteras?

- Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.  

- Vårdnadshavare delges den pedagogiska planeringen via Unikum.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: