Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal årskurs 5 vecka 35-40

Skapad 2019-08-29 08:32 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer under de närmsta veckorna arbeta med tal och taluppfattning, matematikens grund. Stora tal, decimaltal, bråk, storleksordna, tallinjer och likhetstecknet är något av det vi kommer att arbeta med.

Innehåll

VAD ska jag lära mig?

HUR ska jag lära mig?

HUR ska jag visa vad jag lärt mig och VAD kommer att bedömas?

Läsa och skriva tal inom talområdet 0 – 999 999.

 

Talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental, tiotusental, tiondel, hundradel.

 

Du ska kunna använda och uttala och se sambandet mellan decimaltal  0,5, procent %, bråk  1/3

 

Du ska kunna storleksordna tal med 6 siffror.

 

Du ska kunna sätta ut tal på tallinjen inom talområdet

 0 – 999 999.

 

Du ska kunna hälften och dubbel

0

 

1000

 
Pratbubbla: rektangel: 600

500

 
t till exempel:

 

Hälften av 19 = 9,5

Dubbelt så mycket som 45 = 90

 

Du ska få lära dig huvudräkning till exempel:

9999 + 10  =  1 0009

23 + 6, 40 – 7,  4 4,  25 / 5

 

Uppskatta att

73    70           75    80

21 / 5     20 / 5  =  4

950 ≈ 1000

88 900 ≈ 10 000

 

Algebra 3  X – 1 = 9

Vad är X?

Bildspel på Smartboard.

 

Vi använder Whiteboards eller mentometerknappar under bildspelen så att du alltid måste vara delaktig och fundera.

 

Du ska få arbeta med uppgifter till bildspelen och du får diskutera lösningar tillsammans i helklass och vid din bordsgrupp.

 

Vi spelar olika spel, till exempel Anagram, Memory, Hotspot, Räknemaskinen m.m.

 

Du får göra ett förtest för att sedan arbeta med bokstavsblad för att träna mer.

 

Du lyssnar på och ställer frågor till klasskamrater när vi diskuterar uppgifter.

Du visar vad du har lärt dig genom att:

 

Vara aktiv på lektionerna

 

Komma med förslag på lösningar, diskutera andras lösningar och ställa frågor

 

Delta i diskussioner i helklass och vid bordsgruppen

 

Redovisa uppgifter och läxan på Smartboard

 

Du kommer också att få göra ett skriftligt test i slutet av området där vi gör en helhetsbedömning.

 

Det som bedöms är hur väl du:

 

Använder, beskriver och förstår begreppen inom arbetsområdet.

 

Ser samband mellan begreppen, t.ex. decimaltal, bråk och procent.

 

Förklarar hur du tänkt när du löst en uppgift, både muntligt och skriftligt. Du använder bilder och symboler.

 

Hur väl du kan följa med i de matematiska diskussionerna i klassrummet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: