Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektplanering ht-19

Skapad 2019-08-29 08:58 i Jarlaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
På sektion Blå arbetar vi under hösten med tema: Möten (genom språk och kommunikation)

Innehåll

Hur ska vi undervisa?
 • Genom att arbeta med värdegrundsprojektet Möte(n) där vi ser demokratiuppdraget som en viktig grund för att utveckla det sociala samspelet mellan barnen.
 • Genom att använda oss av värdegrundsorden; samarbete, tillsammans och bra kompis i den dagliga verksamheten. Vi konkretiserar med hjälp av olika uttryckssätt som projicering, bilder, kroppsspråk, drama, sånger och återkommer ofta till det.
 • Genom barnens erfarenheter, behov, nyfikenhetsfrågor och intressen skapa mötesplatser, där barn/barn och pedagog/barn ges förutsättningar för att lära på ett lustfyllt sätt genom leken. Vi ser miljön som viktig för Möten.
 • Genom att ge barnen möjlighet att upptäcka språket i leken och i vår lärmiljö.
 • Genom att dela in barnen i tre mindre lärgrupper under delar av dagen.Genom att barnen har tillgång till böcker. Vi erbjuder barnen många olika typer av böcker i samarbete med Barnbiblioteket och förskolans egna bibliotek som har fokus på normkreativa böcker för barn.
 • Genom att erbjuda flera olika uttrycksformer som lek, bild, rörelse, musik, dans och drama
 • Genom att erbjuda olika mötesplatser som exempelvis Torget där barnen erbjuds en digital miljö, Rörelserummet där barnen bl.a. lär sig att samarbeta, lärmiljöerna på sektionen, platser för utflykt där vi lär att respektera och visa omsorg om vår närmiljö.

Frågeställningar vi vill fördjupa oss i tillsammans med barnen:
 • Hur kan vi använda oss av sagor/böcker för att skapa möten?
 • Hur kan vi använda oss av sång, rörelse, musik, drama, rim och ramsor för att skapa möten?
 • Hur kan vi använda oss av skapande verksamhet genom bild och form för att skapa möten?
 • Hur kan vi använda oss av digitala verktyg för att skapa möten?
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: