Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår värld - en orientering

Skapad 2019-08-29 09:29 i Gärdesskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Geografi
Vi inleder höstterminens SO-undervisning med ämnet geografi. En grundläggande kurs där vi fokuserar på olika typer av kartor, gradnät, läges- och namngeografi, jordens olika vegetations- och klimatzoner samt dess sårbara platser.

Innehåll

 

Under arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 

 • göra geografiska analyser av omvärlden genom att använda dig av olika typer av kartor
 • analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

 

Det ska vi göra genom att:

 

·         Lära dig om hur kartor är uppbyggda med gradnät, färger, symboler och olika skalor.

 

·         Använda dig och dra slutsatser av topografiska och olika tematiska kartor.

 

·         Lära dig centrala ord och begrepp (se kursiverade ord i läroboken)

 

·         Lära dig namn och läge på utvalda länder, vatten, regnskogar och öknar i världen

 

·         Studera jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilket sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

 

Bedömning

 

Du visar vad du har lärt dig genom tre mindre examinationer:

 

·         Ett praktiskt test där du visar att du kan använda kartboken 11/9

 

·         Läxförhör på läges- och namngeografi

 

·         Ett litet prov på klimat- och vegetationszoner (s. 18-27) vecka 41

 

Material:

 

Lärobok Horisont 7 sid 10-27.

 

Kartbok och arbetsblad (finns i klassrummet).

 

Kartor och blindkartor kommer ni få av mig för att ta hem och öva.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
Geografi

Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
 • Ge
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  7-9
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt,
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Ny aspekt
 • Ge  7-9
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: