Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Kommunikation (V.1-14/VT-20)

Skapad 2019-08-29 09:43 i Hammars grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola F – 9 Svenska Kommunikation
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället.

Innehåll

 Arbetsområde med centralt innehåll

Tala och samtala

Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.

 

Förmågor att utveckla

* Hur du samarbetar med andra i din omgivning

* Hur du tolkar kommunikativa uttryck. 

* Hur du använder dig av ord, begrepp och symboler och andra uttryckssätt för kommunikation. 

 

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med:

Att bearbeta/tolka enklare texter

Filmer från UR skola; SLI 

Jobba med bl.a. Skolplus.se 

Föra enkla samtal.

Att beskriva saker i hela meningar

 Lyssna på Bröderna Lejonhjärta på Barnradion. Diskussionsfrågor. 

Genomföra en kortare redovisning.

 

Bedömning; 

* Sker genom hur du kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara samt att uttrycka önskan och känslor. Och att du i samtalen bidrar till att använda dig av olika kommunikations-och samtalsregler.

* Hur du medverkar i att planera och genomföra enkla presentationer, detta med stöd av något verktyg.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • .
  KOM  1-9
 • Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.
  KOM  1-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-9
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6

Matriser

Sv KOM
kommunikation vt18ht19

Visar inget intresse
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kan självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
att förstå enklare texter
att arbeta med svenskaprogram på paddan
att läsa engelska ord och meningar
att återberätta till bild
att föra ett enkelt samtal
att beskriva saker i hela meningar
att ta ut enkelt fakta ur en text
att se på engelska serier
att svara på frågor på engelska
att utöka sitt engelska ordförråd
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: