Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Karta, skala och kompass åk 7 2019

Skapad 2019-08-29 09:43 i Hamburgsundskolan Tanum
Hur hittar jag rätt i världen? Och i mitt närområde? I denna kurs skall du få lära dig att orientera - både i världen och okänd terräng i ditt närområde.
Grundskola 7 Geografi Idrott och hälsa Matematik

Hur hittar jag rätt i världen? Och i mitt närområde? I denna kurs skall du få lära dig att orientera - både i världen och i känd och okänd terräng i ditt närområde.  Att orientera sig i okända miljöer från punkt A till punkt B kan ibland vara livsviktigt. Förutsättning är att aktiviteten i orienteringsmomentet och vistelsen i natur ger en god hälsa.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Idrott & hälsa

Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta och kompass i känd och okänd terräng.

Att lära dig lita på din egen förmåga att orientering i olika miljöer.

Att känna till allemansrätten kopplad till orientering samt visa hänsyn till djur och natur.

Matematik

Att lära dig förstå skala och kunna rita bilder i förstoring och förminskning.

Att kunna räkna ut avstånd i verkligen mellan två platser på en karta. 

Kunna ta ut koordinater på ett koordinatsystem. 

Geografi

Att lära dig hur kartor är uppbyggda, skala, väderstreck och hur man tar ut positioner med hjälp av longitud och latitud samt skillnaden mellan absolut och relativt läge. 

Att lära dig var de olika världsdelarna ligger samt de viktigaste haven, öarna, öknarna, floderna, berg och städer. 

Att lära dig viktiga ord och begrepp inom geografin. 

Att skapa egna kartor och lära dig om tematiska och topografiska kartor 

Att lära dig använda digitala kartor exempelvis Google Maps. 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

Idrott & hälsa

 • Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, skala, ekvidistans, passa kartan, kompass.
 • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
 • Orienteringsbanor av varierande svårighet utefter årskurs,
 • Avslutas med ett orienteringstest.

Matematik

 • Begreppen förstoring, förminskning och naturlig storlek.
 • I vilka sammanhang behöver man behöver använda skala.
 • Rita bilder utifrån given skala. 
 • Räkna ut avstånd mellan platser i verkligheten utifrån en karta.
 • Förstå och använda ett koordinatsystem.

Geografi

 • Teoretisk genomgång av olika typer av kartprojektioner, symboler, tecken och färger samt longitud och latitud. Grundläggande genomgång för samhällsplanering.
 • Arbetsuppgifter att med hjälp av atlas och Google Maps placera ut viktiga världsdelar, hav, städer, öknar, berg och floder i världen.
 • Att ta ut olika kartpositioner med hjälp av longitud och latitud utifrån givna instruktioner.
 • Fältstudier av närområdet genom studier av lokala kartor.  
 • Avslutande prov på kartkunskaper.

Tidsplanen för området omfattar sex veckor mellan 34-39. Avslutande redovisningar sker i slutet av kursen och kommer planeras in i provschemat, någon gång under v 38/39 för GE och vecka 40 för IDH. Matematiken avslutas tidigare. 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. (Se kopplade kunskapskrav)

Vi bedömer din förmåga att kunna beskriva och använda kartan samt orientera en bana i okänd terräng med varierad svårighet. 

Du kommer även bedömas på din förmåga att förklara geografiska och matematiska begrepp, din förståelse för var i världen viktiga platser ligger och din förmåga att ta ut olika kartpositioner och förklara olika typer av kartprojektioner och karttyper. 

Du blir även bedömd i din förmåga att hantera skala och koordinatsystem. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
  Idh  E 9
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
  Idh  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: