Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Europa åk 6

Skapad 2019-08-29 09:57 i Uggleskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med Norden samt länderna i Europa.
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer att arbeta med de länder som finns nära oss. Europa sträcker sig från Svalbard i norr till Malta i söder, från Portugal i väst till Ryssland i öst. I Europa finns det 45 länder med olika klimat, natur och kultur.

Innehåll

Du ska 

 • Förstå hur naturen och människorna förändrar livsmiljöerna.
 • Förstå hur natur, människor och samhälle samspelar i de olika länderna.
 • Förstå och avläsa olika kartor för att kunna ta reda på information om länder.
 • Fundera över lösningar på miljö- och utvecklingsfrågor utifrån hållbar utveckling. 

Arbetets innehåll

Du kommer att få lära dig om

 • Hur olika processer skapat och format jorden.
 • Europas natur, klimat, naturresurser samt befolkning.
 • Europas viktigaste städer, sjöar, floder, berg och hav.
 • Geografiska begrepp och deras betydelse.
 • De olika levnadsvillkoren i de europeiska länderna.
 • Olika kartors uppbyggnad och färger. Topografiska och tematiska kartor. 
 • Om hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen och om enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Arbetssätt och redovisningsform

Under arbetet kommer du att få lyssna,se, diskutera och läsa om de olika länderna i Europa. Du kommer att få arbeta med viktiga begrepp inom geografi, kartor, se filmer, samt svara på frågor kring länderna. Du kommer att få göra en text och redovisning om ett land i Europa som ska innehålla bland annat olika kartor, landsfakta och naturresurser - ett samarbete med svenskan. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ditt arbete kommer att bedömas under arbetets gång genom de uppgifter du lämnar in.

Vi kommer ha två prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi - Europa åk 6

Har ännu inte nått E-nivå
E
C
A
Kartkunskap
länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika natur-typerna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Jämföra länder
Använda tabeller för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: