👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Farsi-Dari 19 Vecka:45-50

Skapad 2019-08-29 10:00 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på Farsi-Dari. Synonymer och motsatser. Vi ska jobba med ord, korta meningar och enkla texter på Farsi-Dari. Vi ska träna på att skriva nya ord, fraser. korta texter och räknar.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa skriva läsa och samtala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 •  

Konkretiserade mål för eleven.

 • Du ska  använda modersmålet för att kommunicera i tal och text
 • Du ska  uttrycka dig varierat och säkert i tal för att t.ex. berätta, beskriva och förklara samt motivera dina åsikter.

Undervisning och arbetsmetoder.

 

 • Att skriva enkla meningar om t.ex. dig själv, din familj, dina intressen eller en händelse.

 • Att skriva och även känna igen de vanligaste tecken/bokstäver, skriva egna och enkla bildtexter, pratbubblor och korta meddelande.

 • Att enkel berätta och skriva om en händelse.

 

Bedömning 

Eleven har uppnått målen när...

 • Formulera dina tankar i tal och skrift.
 • Återberätta en text vi har läst eller en historia du har hört.
 • Skriva enkla ord,meningar och texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3