Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

UTE-UGO

Skapad 2019-08-29 10:02 i Myran Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på grön ska få uppleva naturen och naturvetenskap på ett lekfullt sätt genom utforskande i skog, närområden och experimentera tillsammans med lärvännen Ute-Ugo

Innehåll

  

 

SYFTE:

 Vi tänker att leken blir en viktig utgångspunkt för att vi ska kunna jobba med våra mål . I leken får barnen möjlighet att bearbeta sina olika intryck och upplevelse .Vi upplever att i skogen får barnen möjligheter att leka och upptäcka. Barnen har visat stor intresse för naturen och djur när vi var i skogen,

 MÅL:

  I skogen får barnen   möjlighet att upptäcka nya saker såsom växter, djur och årstider och de får även höra nya begrepp som de samtidigt får undersöka . Att barnen får gå ut i skogen och se och under söka de nya begreppen hjälper dem att skapa förståelse och vi upplever att vi på detta sätt kan även arbeta med barnens språk och stärka deras ordförråd.

METOD OCH GENOMFÖRANDE:

 Vi kommer att läsa böcker och titta bilder och video från lärplattan om naturen och naturens förändring.

 Vi kommer leta efter smådjur i skogen och samtala omkring det.

 Vi kommer att plocka olika natur material  och ta in de i inne miljö och reflektera tillsammans med barn och använda detta för skapande aktiviteter.

 REFLEKTION:

 Vi tänker även att skogen blir utgångpunkt i frågan om hur vi kommer jobba med värdegrunder.Frågor som vi kommer jobba med bl.a. vara,

 Hur naturen ser ut?

 Hur vi tar hand om vår natur och hur vi tar hand om djuren som lever i skogen?

 Vad händer i naturen under de olika årstiderna?

 Vilken skillnad sker i naturen med årstiderna?

 Vilka djur lever i vår skog?

 Det viktigaste är för oss att allt detta sker på att lekfullt och roligt sätt där alla barn är delaktiga .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: