Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk KEMI år 8

Skapad 2019-08-29 10:03 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Kemi
I detta avsnitt får du lära dig hur det kommer sig att det finns så mycket kol på jorden och vad vi människor använder all kol och kolföreningar till. Du får lära dig grundläggande kemiska begrepp som strukturformler och lite hur kol binder sig till andra atomer och bildar molekyler.

Innehåll

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få utökad förståelse för kemi och nya begrepp. 

 

Vi kommer att utgå från boken Spektrum Kemi och använda oss av informationssök med Ipad.

 

Detta arbete startar under vecka 35 och fortsätter till 40

Dina kunskaper kommer att bedömas genom att skriva slutsatser och felkällor på ETT experiment som vi gör samt ett skriftligt förhör kopplat till lektionernas innehåll

Förmågor som bedöms se matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Bedömningsmatris ORGANKEMI år 8

E
C
A
Begreppsförmåga
Du kan förklara följande begrepp; Kolväten, strukturformler, molekylformler, mättade och omättade kolväten. Alkoholer, karboxylsyror samt estrar.
Du kan mer ingående beskriva de organiska föreningarnas uppbyggnad och var dessa finns och vad de kan användas till. Du ska känna till aromatiska kolväten.
Du kan förklara hur olika organiska föreningar kan reagera med varandra och skriva enkla reaktionsformler för dessa reaktioner.
Samband
Du kan sätta in begreppen ovan i ett sammanhang. Du kan beskriva kolets kretslopp på ett enkelt sätt och kunna förklara hur växthuseffekten påverkar vår miljö. Du kan visa på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan sätta in begreppen ovan i ett sammanhang. Du kan förklara hur människor genom sitt resursanvändande påverkar vår miljö. Du kan förklara fördelar och begränsningar på åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Du kan sätta in begreppen ovan i ett sammanhang. Du kan förklara hur människor genom sitt resursanvändande påverkar vår miljö ur ett globalt perspektiv samt kan förklara generella åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Ke
Organisk KEMI år 8 Labb

E
C
Du måste alltid förklara dina påståenden, även om de inte är korrekta.
A
Du måste alltid förklara dina påståenden på ett naturvetenskapligt korrekt sätt.
Aspekt 1
Du kan laborera på ett säkert sätt, så att det inte händer några olyckor. Du vet vilket materiel du ska använda till olika moment. Du kan följa en instruktion och kan med hjälp ge förslag på enkla frågor som rör laborationen. Du kan med hjälp göra en enkel planering. Du kan säga något om varför det blir som det blir. Du kan se om resultatet på laborationen är rimligt och kan ge förslag på hur laborationen skulle kunna förbättras
Du kan laborera på ett säkert sätt, så att det inte händer några olyckor. Du vet vilket materiel du ska använda till olika moment. Du kan följa en instruktion och kan ge förslag på enkla frågor som rör laborationen. Du kan efter mindre justeringar göra en enkel planering som du kan jobba utifrån. Du kan förklara på ett bra sätt med ett naturvetenskapligt språk varför det blir som det blir. Du kan se om resultatet på laborationen är rimligt och kan ge uppgiftsspecifika förslag på hur laborationen skulle kunna förbättras.
Du kan laborera på ett säkert sätt, så att det inte händer några olyckor. Du vet vilket materiel du ska använda till olika moment. Du kan följa en instruktion och kan formulera enkla frågor som rör laborationen. Du kan göra en enkel planering som du kan jobba utifrån. Du kan förklara på ett korrekt sätt varför det blir som det blir. Du kan se om resultatet på laborationen är rimligt och kan koppla felkällor till slutsatsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: