Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- En uppfinning

Skapad 2019-08-29 10:20 i Margarethaskolan Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik
I detta område kommer vi att arbeta med tekniska vardagslösningar, drivkrafterna bakom utvecklingen av dessa samt vilka konsekvenser lösningarna/produkterna har för individ, samhälle och miljö. Vi utgår denna gång från kunskapskraven och jobbar tillsammans med en individuellt utvald vardagsuppfinning. Redovisning sker i seminarieform där vi berättar för varandra om de olika uppfinningarna. Bedömning sker fortlöpande under tiden som arbetet pågår.

Innehåll

Uppgifter

 • Teknik- en uppfinning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: