Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2019-08-29 10:31 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 6 Samhällskunskap Svenska
Du kommer att lära dig om samhällets behov av lagstiftning, lagar och påföljder av kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället. Du kommer även få lära dig om de mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnkonventionen.

Innehåll

Mål och syfte

Målen och syftet med arbetsområdet Lag och rätt är att kunna besvara följande frågor:

- Varför finns det lagar?

- Varför straffar vi brottslingar?

- Varför begår människor brott?

- Hur påverkas förövaren, brottsoffret och samhället av kriminalitet?

- Vilka rättigheter har alla människor i världen?

Förmågor

- Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

- Analysera och kritiskt granska lokala och nationella samhällsfrågor ur olika perspektiv

- Analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp

- Uttrycka och värdera ståndpunkter i aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och perspektiv

- Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser

Centrala begrepp

lagar

påföljder

individen

familjen

samhället

brottslighet/kriminalitet

rättighet (mänskliga rättigheter, barnkonventionen)

skyldighet (skolplikt)

Undervisning

Undervisningen kommer att utgå ifrån materialet Upptäck samhälle i ämnet samhällskunskap och Zick Zack i svenska. Vi läser texter, tar del av presentationer, ser på filmer och arbetar kontinuerligt med passande arbetsuppgifter där vi får utveckla våra förmågor inom ämnet. För att se VAD som bedöms, se bedömningsmatris.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh
Lag och rätt

E- Grundläggande kunskaper
C- Goda kunskaper
A- Mycket goda kunskaper
Rättsliga strukturer
Eleven visar grundläggande kunskaper (få fakta, exempel, beskrivningar) genom att visa hur rättsliga strukturer för beslutsfattandet är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom den rättsliga strukturen.
Eleven visar goda kunskaper (flera fakta, exempel, beskrivningar) genom att visa hur rättsliga strukturer för beslutsfattandet är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom den rättsliga strukturen.
Eleven visar mycket goda kunskaper (många fakta, exempel, beskrivningar) genom att visa hur rättsliga strukturer för beslutsfattandet är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom den rättsliga strukturen.
De mänskliga rättigheterna
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen samt ger ett exempel på detta i samhället.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen samt ger fler och längre exempel på detta i samhället.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen samt ger många och långa exempel på detta i samhället.
Ord och begrepp
Eleven kan använda ord och begrepp på ett fungerande sätt.
Eleven kan använda ord och begrepp på ett väl fungerande sätt genom att ge flera exempel vid flera tillfällen.
Eleven kan använda ord och begrepp på ett mycket väl fungerande sätt genom att ge många exempel vid flera tillfällen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: