Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 3

Skapad 2019-08-29 10:56 i Olandsskolan Östhammar
Du lär dig hur saker fungerar och används, det kallar vi för teknik.
Grundskola 3 Teknik
Det finns teknik i stora saker som båtar och broar. Teknik finns också i små saker som nycklar och blyertspennor.Teknik finns överallt! Nu ska du få vara med och upptäcka var det finns teknik i din vardag. Du ska få lära dig hur föremål fungerar och hur de används, hur teknik har förändrats över tid samt göra egna konstruktioner. Vi kommer att arbeta i grupper om två med materialet i Skellefteteknikens lådor.

Innehåll

Det här ska vi arbeta med

Du kommer tillsammans med en eller flera vänner att träna på din sociala kompetens, ämneskunskap och arbetsrutiner.

 

Skelleftetekniken

 

Så här ska jag arbeta

Du kommer att få undersöka vardagliga tekniska föremål.

Du gör enkla skisser, bilder, fysiska modeller och texter

Tillsammans med dina kamrater bygger ni olika former av konstruktioner.

Du studerar ett tekniskt föremål, som du sedan beskriver och förklara hur den fungerar för kamraterna i klassen.

I klassen ska vi undersöka hur teknik har förändrats över tid.

Du utvecklar förmågan att använda begrepp och ord inom teknik, exempelvis mekanismer och hävstänger.

 

 

Det här ska jag kunna

Berätta vad ett tekniskt föremål är.

Undersöka och beskriva tekniska föremål.

Göra en konstruktion.

Berätta hur teknik har förändrats över tid.

Berätta hur människan har härmat naturen.

Använda begrepp och ord inom tekniken.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Matris i Teknik åk 1-3

Tekniska lösningar och arbetssätt

Förmåga att undersöka några vardagliga föremål
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan undersöka några vardagliga föremål.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
Förmågan att arbeta med egna konstruktioner
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du arbetar med konstruktioner.
Du arbetar med konstruktioner och du slutför dem. Det blir en enkel modell.
Du genomför konstruktioner och prövar möjliga idéer till lösningar. Du bidrar med egna idéer som för arbetet framåt.
Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • Tk  1-3
Du kan med hjälp av ledande frågor använda enkla ord och begrepp.
Du använder oftast enkla ord och begrepp i rätt sammanhang under arbetets gång.
Du använder enkla ord och begrepp i rätt sammanhang.
Förmågan att dokumentera arbetet
 • Tk  1-3
Du arbetar med enkla dokumentationer.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, bilder eller fysiska modeller där syftet med arbetet framgår.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
 • Tk  1-3
Du kan ge exempel på några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan berätta om några vardagliga föremål som har förändrats över tid.
Du kan resonera om hur och varför några vardagliga föremål har förändrats över tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: